AZ ÚJ, 2+2 ÉVES DOKTORI KÉPZÉS IDŐRENDJE

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Nyelvi követelményrendszer

2016. szeptember előtt iratkozottak

 

A doktori védésre bocsátáshoz legalább két komplex típusú nyelvvizsgára van szükség az alábbiak szerint:

1. a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa által meghatározott munkanyelvből (angol, német) szerzett legalább középfokú komplex állami nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű más bizonyítvány

2. a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa által meghatározott idegen nyelvek valamelyikéből szerzett legalább alapfokú komplex típusú államilag elismert bizonyítvány

 

A jelölt nyelvismeretét bizonyító dokumentumok közül az elsőt a felvételi kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

 

Az alapfokú nyelvvizsga az alábbi nyelvekből fogadható el:

-          angol,

-          német,

-          francia,

-          olasz,

-          orosz

-          spanyol.

Az előbbiektől eltérő nyelv tudását igazoló nyelvvizsgák elfogadását a Doktori Iskola vezetőjénél kell kérelmezni.

 

A nem magyar anyanyelvű, külföldi jelöltnek anyanyelve mellett egy további (nem magyar) nyelv ismeretét kell igazolnia. Magyar anyanyelvű külföldi jelöltekre az általános követelmények vonatkoznak.

 

 

2016. szeptembertől iratkozók

 

Nyelvtudásra vonatkozó előírások (DI TVSZ 56.§)

(1) A doktori képzésre legalább egy, államilag elismert, minimum B2 szintű komplex (korábban: középfokú C típusú) nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pályázók jelentkezhetnek; azonban szükség esetén a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően, a nyelvvizsga egy része, illetve szintje alóli mentesség illetheti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet.
(2) A jelentkezéshez szükséges B2 szintű komplex nyelvvizsga a következő nyelvekből fogadható el: angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol.
(3) Az abszolutórium kiadásának feltétele az angol nyelvnek az adott tudományterület műveléséhez szükséges ismerete. Ez igazolható legalább B2 szintű komplex (korábban: középfokú C típusú) nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal. A követelmény úgy is teljesíthető, hogy a PhD-hallgató angol nyelven készíti el és védi meg disszertációját, mely esetben a műhelyvita bírálóbizottságának nyilatkoznia kell a doktorjelölt angol nyelvismeretének megfelelőségéről.
(4) A nem magyar anyanyelvű doktoranduszok angolnyelv-ismeretüket az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14.§-a alapján tudják elismertetni.