Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeeds.sze.hu/

Fokozatot szereztek 2023. márciusig

Sor-szám

Név

Oklevél átvétele/

EDT döntés (2012-től)

Ikt. szám

Tudományág

Témavezető

Disszertáció címe

1.

Dr.   Milassin László

2006. 09. 21.

1/2006.   PhD

állam   és jogtudományok

Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár

Az   információs társadalom és az EU szerzői joga

2.

Benjáminné   Dr. Szigeti Magdolna

2007.   09. 24.

5/2007.   PhD

állam   és jogtudományok

Dr.   Kukorelli István egyetemi tanár

Németország   második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés

3.

Dr.   Kovács Gábor

2007.   09. 24.

4/2007.PhD

állam   és jogtudományok

Dr.   Gellér Balázs egyetemi docens

A   biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra

4.

Dr.   Smuk Péter

2008.   09. 24.

6/2008.   PhD

állam   és jogtudományok

Dr.   Kukorelli István egyetemi tanár

Ellenzéki   jogok a parlamenti jogban

5.

Dr.   Takács László

2008.   09. 24.

9/2008.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Komplex   építési projektek folyamata és szervezése

6.

Borbély   Katalin 

2008.   09. 24.

8/2008.   PhD.

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Farkas Szilveszter PhD, egyetemi docens

Hosszúra   nyúlt átmenet

7.

Kovács   Gábor

2008.   09. 24.

10/2008.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Lados Mihály CSc, egyetemi docens

Önkormányzati   kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása

8.

Ercsey   Ida

2008.   09. 24.

7/2008.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

A   szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi   szektorban

9.

Björn   Freiberg

 

2009.   09. 21.

13/2009   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Bakonyi István, egyetemi tanár

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) hatása   tagországainak gazdaságpolitikájára (magyar és német nyelven)

10.

Czeglédi   Csilla

2009.   09. 21.

14/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

A   női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon

11.

Galántainé   Máté Zsuzsanna

2009.   09. 21.

15/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió   társasági adózásában

12.

Hegyi   Fatime Barbara

2009.   09. 21.

16/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Marketingorientált városfejlesztési elméleti   modell

13.

Smahó   Melinda

2009.   09. 21.

17/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

A tudás és a regionális fejlődés összefüggései

14.

Tárkányi   Eszter

2009.   09. 21.

18/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

A   referenciacsoportok szerepe a fogyasztói magatartásban

15.  

Lőrinczné   Bencze Edit

2009.   09. 21.

24/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Hardi Tamás PhD,

egyetemi   docens

Az   európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében

16.  

Takács   Dávid

2009.  09. 21.

26/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Solt Katalin CSc,

egyetemi   docens

A „boldogság közgazdaságtana”

 

17.  

Erdős   Ferenc

2009.   08. 21.

21/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Raffai Mária PhD,

főiskolai   tanár

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai   és azok

megtérülési   lehetőségei Magyarországon

18.  

Filep   Bálint

2009.   09. 21.

22/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Magyarországi   nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

19.  

Puster   János

2009.   09. 21.

25/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Az   élelmiszer-kiskereskedelem mikró és kisvállalkozásainak sikertényezői

20.  

Gulyásné   Csekő Katalin

2009.   09. 21.

23/2009.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Király Júlia

kandidátus,   egyetemi tanár

A   standby letter of credit

21.  

Hegyi   Barbara

2010.   09. 20.

29/2010.   PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Nagyvárosok   által közvetített imázs vizsgálata a   nemzetközi versenyben

 

22.  

Dr.   Hofer Mária

2010.   09. 20.

30/2010.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Varsányi Judit

főiskolai   tanár

Bioélelmiszerek   fogyasztásának tendenciája Magyarországon

23.  

Kovács   András

2010.   09. 20.

32/2010.   PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Nemes-Nagy József DSc, egyetemi tanár

Kereskedelem   határok nélkül

A   határ menti kiskereskedelem sajátosságai a szlovák-magyar

határtérség   nyugati felében

24.  

Reisinger   Adrienn

2010.   09. 20.

36/2010.   PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Társadalmi részvétel a helyi   fejlesztéspolitikában – különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek   szerepére

 

25.  

Némethné   Gál Andrea

2010.   09. 20.

35/2010.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár

A   kis- és középvállalatok versenyképessége

 

26.  

Keller   Veronika

2010.   09. 20.

33/2010.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Értékesítés   ösztönzés mint marketingkommunikációs megoldás

a   kiskereskedők körében

27.  

Speiserné   Bognár Krisztina

2010.   09. 10.

37/2010.   PhD.

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Bencsik Andrea CSc, egyetemi docens

Az   egyének tudásátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés   esetén

28.  

Juhász   Tímea

2010.   09. 20.

31/2010.   PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Bencsik Andrea CSc, egyetemi docens

 

Családbarát   munkahelyek, családbarát szervezetek

29.

Limpók   Valéria

2010.   09. 20.

34/2010.   PhD.

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Solt Katalin CSc,

egyetemi   docens

A működő tőke és az adópolitika   kapcsolata, különös tekintettel

Magyarországra   és Ausztriára

30.

Böröcz   Péter János

2011.   09. 21.

43/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Földesi Péter PhD,

egyetemi   docens

Az   egyutas és többutas csomagolás a logisztikában

31.  

Dr.   Nagy Gyula

2011.   09. 21.

44/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Losoncz Miklós CSc, egyetemi tanár

A   globalizáció és a pénzügyi válság összetevői és következményei

 

32.  

Süle   Edit

2011.   09. 21.

42/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár;

Prof.   Dr. Szegedi Zoltán CSc, egyetemi tanár

Az   idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

 

33.  

Weiner   Csaba

2011.   09. 21.

45/2011/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Simai Mihály DSc, egyetemi tanár

Az   orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi   együttműködésre

34.

Dr.   Molnár Csilla

2011.   09. 21.

46/2011/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Michalkó Gábor

Dr.   habil. Dávid Lóránt

Az   egészségturisztikai fejlesztések hatásai, különös tekintettel   Kelet-Magyarországra

35.

Miklósné   Zakar Andrea

2011.   09. 21.

47/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Grúber Károly PhD, egyetemi docens

Interetnikus   értelmiségi diskurzusok az erdélyi autonómiáról

36.

Lőre   Vendel

2011.   09. 21.

48/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár

A   tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

37.

Grotte   Judit Katalin

2011.   09. 21.

49/2011/PhD

regionális   tudományok

Dr.   Deli-Gray Zsuzsa PhD

Internet   használat a mo-i szabadidős utazások megszervezése során

38.

Polyák   Zoltánné

2011.   09. 21.

50/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár

Tudásmenedzsment   és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikeresélye

39.

Németh   Ildikó

2011.   09. 21.

51/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Veres Zoltán CSc, egyetemi tanár

A   fogyasztói magatartás tényezői egyes hosszú távú befektetés típusú   szolgáltatásvásárlási döntésekben

40.

Sasné   Grósz Annamária

2011.   09. 21.

52/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Az   etnikai marketing lehetőségei a mo-i német nemzeti kisebbség körében

41.

Zsellér   Orsolya Veronika

2011.   09. 21.

53/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Az   életciklus költségelemzés (LCC) alkalmazása az innováció tervezésében

42.

Tóth-Bordásné   Maros Ildikó

2011.   09. 21.

54/2011/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár

Felsőoktatási   tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok

43.

Tilinger Attila

2011. 09. 21.

55/2011/PhD

regionális tudományok

Dr. Grosz András PhD, egyetemi adjunktus

A regionális innovációs rendszerek fejlesztési lehetőségei   az észak-dunántúli térség példáján

44.

Kovács   Balázs

2011.   09. 21.

56/2011/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Állami   kockázati tőke a kkv-finanszírozásban

45.

Kovács   Norbert

2012.   09. 19.

08/2012/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   Farkas Szilveszter PhD, egyetemi docens

A   piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon

46.  

Dr.   Mosolygó Zsuzsa

2012.   09. 19.

09/2012/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár

A   népesség-elöregedés tőkepiaci hatásainak makrogazdasági megközelítése:   vagyonzsugorodás, nyugdíjrendszeri dilemmák és a kormányzati Ponzi játék

 

47.  

Tamándl   László

2012.   09. 19.

10/2012/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

A   felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői,

különös   tekintettel a diplomás pályakövetésre

48.

Kovács   Zsolt

2012.   09. 19.

11/2012/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Munkaerőpiac   és felsőoktatás az észak-dunántúli térség példáján

49.

Tóth   Péter

2012.   09. 19.

12/2012/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Szörényiné Kukorelli Irén DSc, egyetemi tanár

Magyar   települések az információs társadalomban

50.

Vápár   József

2013.   09. 25. EDT döntés: 2012

23/2013/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

A   külföldi működőtőke-befektetések regionális szerkezete és

a   befektetésösztönzés Magyarországon

51.

Galli   Richárd

2013.   09. 25.

32/2013/PhD

regionális   tudományok

Dr.   Élő Gábor PhD, egyetemi docens

Vállalatvezetést   támogató üzleti intelligencia alkalmazások sikerkritériumai

52.

Sólyom   Andrea

2013.   09. 25.

26/2013/PhD

 

gazdálkodás-és

szervezéstudományok

Prof.   Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi t.

Múlt,   jelen, jövő avagy A tacit tudás-transzfer

53.

Peisser-Puli   Edit

2013.   09. 25.

24/2013/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Szörényiné Kukorelli Irén DSc, egyetemi tanár

Finanszírozással   irányított szociális szolgáltatásszervezés a Nyugat-dunántúli régió hátrányos   helyzetű kistérségeiben

54.

Szabó   István

2013.   09. 25.

27/2013/PhD

regionális   tudományok

Dr.   Lados Mihály CSc, egyetemi docens

Somlyódyné   Dr. Pfeil Edit PhD, egyetemi docens

Az   önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerepvállalása a költségvetési   szektoron kívüli feladatellátásban a Megyei Jogú Városok Önkormányzatainál

55.

Gyömörei   Tamás Attila

2013.   09. 25.

25/2013/PhD

regionális   tudományok

Dr.   András Krisztina PhD, egyetemi adjunktus

Dr.   habil Ács Pongrác

PhD,   egyetemi adjunktus

Területi   sportstruktúrák: Az önkormányzatok sportgazdálkodása Magyarországon

 

56.

Budaházy   György

2013.   09. 25.

28/2013/PhD

regionális   tudományok

Dr.   Dusek Tamás PhD, egyetemi docens

 

Közszolgáltatások   térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata

 a földhivatalok példáján

57.

Kundi   Viktória

2013.   09. 25.

30/2013/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár; Dr. Rátz Tamara

főiskolai   tanár

 

 

FESZTIVÁLOK   VÁROSOKRA GYAKOROLT GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAINAK ELEMZÉSE

 

58.

Eisingerné   Balassa Boglárka

2013.   09. 25.

29/2013/PhD

gazdálkodás-   és

szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

Édesem   vagy mostohák? Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban

59.  

Stion   Zsuzsa

2013.   09. 25.

 

31/2013/PhD

gazdálkodás-   és

szervezéstudományok

Prof.   Dr. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár

Kis-   és középvállalkozások titkos önfinanszírozása

 

60.

Horváth   Eszter

2014.   03. 10.

12/2014/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Kicsik   között a legkisebbek – A törpefalvak sikerének kulcstényezői

61.

Piller   Zsuzsa

2014.   03. 10.

11/2014/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   habil Solt Katalin CSc, egyetemi docens, tudományos rektorhelyettes BGF

Eljárási   rendszerek különbözősége a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban

62.

Joó   István

2014.   03. 10.

13/2014/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Dr.   habil Solt Katalin CSc, egyetemi docens, tudományos rektorhelyettes BGF

A   diszpozíciós hatás a magyar részvénypiacon

63.

Kóbor   Krisztina

2014.   03. 10.

14/2014/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár; Dr. Csizmadia Zoltán PhD, egyetemi   docens

Szociális   és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai a   Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban

64.

Völgyi   Katalin

2014.   09. 16.

20/2014/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Inotai András DSc, kutatóprofesszor

 

A   regionalizmus különböző korszakai Kelet-Ázsiában

65.

Sulyok   Márta Judit

2014.   09. 16.

19/2014/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Michalkó Gábor, tudományos tanácsadó MTA

Víz,   amiért érdemes útra kelni – A vízparti környezet turizmusorientált márkázása   a Balaton régióban

66.

Schuchmann   Júlia

2014.   09. 16.

18/2014/PhD

regionális   tudományok

Dr.   Hardi Tamás PhD, egyetemi docens

Lakóhelyi   szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

67.

Imre   Gabriella Regina

2014.   09. 16.

17/2014/PhD

regionális   tudományok

Dr.   Hardi Tamás PhD, egyetemi docens

A Kárpátalján eszközölt   magyar tőkebefektetések sajátosságai

a magyar-ukrán határtérség   társadalmi-gazdasági folyamatainak tükrében

 

68.

Szőke   Júlia

2014.   09. 16.

21/2014/PhD

regionális   tudományok

Ablonczyné   Dr. habil Mihályka Lívia PhD, dékánhelyettes, egyetemi docens

Kis-   és középvállalatok határon átnyúló gazdasági kapcsolatai kulturális   aspektusból

69.

Perger   József

2015.   03. 10.

12/2015/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár; Prof. Dr. Vastag Gyula DSc,   egyetemi tanár

Járműipari   gyártási folyamatok modellezése és optimalizálása

70.

Dr.   Sárkány Péter Tibor

2015.   03. 10.

13/2015/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár, BME, Budapest

A   prostitúció néhány jogi és gazdasági kérdése

71.

Brányi   Tamás

2015.   03. 10.

11/2015/PhD

gazdálkodás-   és szervezéstudományok

Prof.   Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár

 

A dominancia szerepe az ellátási láncban

72.

Bándy   Katalin

2015.   09. 21.

17/2015/PhD

regionális   tudományok

Prof.   Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár; Prof. Dr. Róbert Péter CSc,   egyetemi tanár

A magasan képzett magyar munkaerő migrációs   hajlandósága és a tanulmányi mozgás, mint motivációs tényező

73.

Nagyházi   György

2015.   09. 21.

18/2015/PhD

regionális   tudományok

Somlyódyné   Dr. Pfeil Edit PhD, egyetemi docens

A belső erőforrásokat mozgósítani képes   területfejlesztési politika lehetőségei

74.

Platz   Petra

2016.   09. 20.

12/2016/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Prof. Dr. habil Veres Zoltán CSc, tanszékvezető egyetemi tanár,   Pannon Egyetem Gazdaság-tudományi Kar, Veszprém

Az esszencia alkotói – A fogyasztói emlékek szerepe a vásárlási   döntést megelőzően és a vásárlási döntésben

 

75.

Brányi Árpád

2016.   09. 20.

11/2016/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, SZE Győr

Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban

76.

Magyar-Stifter Viktória

2016.   09. 20.

15/2016/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Prof. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár, SZE Győr

A szervezeti kiválóság alkotóelemei: észak-dunántúli vállalatok   érzelmi intelligenciájának és tudásátadásának vizsgálata

77.

Tóthné Kardos Krisztina

2016.   09. 20.

14/2016/PhD

regionális tudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, MTA doktora,   SZE, Győr

Győr turizmusának szinergiákon keresztül történő vizsgálata

78.

ifj. Rekettye Gábor

2016.   09. 20.

16/2016/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, SZE Győr

The effects of global trends on the future of marketing   communications — an international perspective

79.

Horváth András

2016.   09. 20.

13/2016/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Papp Ilona PhD, egyetemi docens, dékán, SZE Győr

Mikro-, kis- és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű   életpálya ciklus modelljei

80.

Szabó Dániel Róbert

2016.   09. 20.

17/2016/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, SZE Győr

A reklámzene, mint marketingkommunikációs eszköz

81.

Gajzágó Éva Judit

2017.03.16

14/2017/PhD

gazdálkodás- és   szervezéstudományok

Dr. Dőry Tibor,   egyetemi docens, SZE Győr

Az innovációs   közvetítő – intermedier – szervezetek tevékenységének hatékonysága

82.

Pintér Tibor

2017.03.16

12/2017/PhD

regionális   tudományok

Dr. Hardi Tamás   PhD, egyetemi docens, SZE Győr

Az Erópai Unió   bővítése - Szerbia integrációjának kérdései

83.

Tóth Tamás

2017.03.16

10/2017/PhD

regionális tudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, SZE   Győr         

Területi tőke és járműipari versenyképesség   Kelet-Közép-Európában

84.

Tóbiás Kosár Silvia

2017.03.16

13/2017/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Prof. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár, SZE Győr

Tudásmenedzsment és tudásprojektek vállalati gyakorlata a   szlovák-magyar határtérségben

85.

Németh Szilárd

2017.09.21.

 11/2017/PhD

regionális tudományok

Dr. Bugovics Zoltán, egyetemi docens, SZE Győr

A fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás valósága   (hatások és lehetőségek) Magyarországon   

86.

Fekete Dávid

2017.09.21.

 26/2017/PhD

regionális tudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János, egyetemi tanár, SZE Győr

Nagyvárosi régiók gazdasági kormányzása

Új megközelítések európai járműipari központok elemzésével

87.

Rámháp Szabolcs

2017.09.21.

 24/2017/PhD

regionális tudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető,   SZE Győr

Dr. Filep Bálint PhD, kancellár, egyetemi docens, SZE Győr

Felsőoktatási továbbtanulási motivációk Magyarországon a változó   ifjúság és a piacosodó felsőoktatás tükrében

88.

Feketéné Czakó Katalin

2017.09.21.

 27/2017/PhD

regionális tudományok

Dr. Dőry Tibor PhD, egyetemi docens, SZE Győr

Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja - A   felsőoktatási intézmények szerepe -

 89.

 Simon Szabolcs

 2018.03.20.

 2/2018/PhD

 regionális tudományok

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető,   SZE Győr

Dr. Bulla Miklós, egyetemi docens

Globális kihívások - makro-regionális válaszok/A Duna-térség erőforráshatékony fejlesztése/

 90.

 Ricz András

 2018.03.20.

 4/2018/PhD

 regionális tudományok

Dr. Nagy Imre, az Újvidéki Egyetem egyetemi tanára, a Kaposvári Egyetem habilitált docense

A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére

 91.

 Jakab Petra

 2018.03.20.

 3/2018/PhD

 regionális tudományok

Dr. Konczosné Dr. habil. Szombathelyi Márta PhD, egyetemi docens, SZE Győr

Egy nagyvállalat és a város együttműködése hírnevük alakításában. Hírnévelemek, a hírnév alakításának folyamatvizsgálata

 92.

 Horbulák Zsolt

 2018.03.20.

 1/2018/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil. Honvári János, egyetemi docens, SZE Győr

Reform és visszarendeződés. A CSKP a magyar gazdasági reformokról 1968-tól a rendszerváltozásig

 93.

 Kucséber László Zoltán

 2018.03.20.

 5/2018/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil. Katits Etelka PhD, egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron

A cégfelvásárlások a tulajdonosi érték generálói vagy rombolói? A magyarországi ügyletek pénzügyi vizsgálata

 94.

 Németh Krisztina

 2018.03.20.

 6/2018/PhD

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil. Farkas Szilveszter, főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Budapest

Dr. habil. Dőry Tibor, egyetemi docens, tanszékvezető, SZE Győr

Családi vállalkozások teljesítményének endogén tényezői

 95.

 Vaszari Tamás András

 2018.09.24.

 22/2018/PhD

 regionális tudományok

Dr. Grúber Károly PhD, egyetemi tanár, SZE Győr

Oroszország geogazdasági és geopolitikai dilemmái a XXI. század elején, valamint ezek történelmi előzményei

 96.  Kecskés Petra  2018.09.24.  23/2018/PhD  regionális tudományok Ablonczyné Prof. Dr. habil. Mihályka Lívia, egyetemi tanár, tanszékvezető, SZE Győr

Dr. Tompos Anikó, egyetemi docens, SZE Győr
A közelség értelmezése szervezetközi relációkban
 97.  Poreisz Veronika  2018.09.24.  24/2018/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. habil. Dusek Tamás PhD, egyetemi tanár, tanszékvezető, SZE Győr A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján
 98.  Gombos Szandra  2019.03.12.  8/2019/PhD  regionális tudományok Dr. Bugovics Zoltán PhD, egyetemi docens, SZE Győr A magyar városok kulturális imázsa a kulturális kínálat és kereslet tükrében
 99.  Páthy Ádám  2019.03.12.  6/2019/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr A kelet-közép-európai regionális központok fejlettségi típusai
 100.  Lévai András  2019.03.12.  7/2019/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr A kreatív góc
 101.  Nick Gábor András  2019.03.12.  9/2019/PhD  regionális tudományok Lux Gábor PhD, tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs Az Ipar 4.0 hazai adaptációjának kihívásai a vállalati és területi összefüggések tükrében
 102.  Albert Tóth Attila  2019.03.12.  10/2019/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr A szállodaipar fejlődésének területi dimenziói
 103.  Uszkai Andrea  2019.03.12.  11/2019/PhD  regionális tudományok Dr. habil. Hardi Tamás PhD, egyetemi docens, SZE Győr Határ menti térségek egységesülési folyamatai egy közép-európai térség példáján
 104.  Printz-Markó Erzsébet  2019.03.12.  12/2019/PhD  regionális tudományok Dr. Darabos Ferenc PhD, egyetemi docens, SZE Győr Az egészségturizmus rendszere és klaszterszerveződése Magyarországon   
 105.  Máté Tünde  2019.03.12.  14/2019/PhD  regionális tudományok Dr. András Krisztina PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Budapest Nemzetközi sportrendezvények hatásai és a szervezőváros lakosai Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017, Győr példáján keresztül
 106.  Kovács Előd Péter  2019.03.12.  13/2019/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. Barta Györgyi DSc, professzor emerita, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs Nyugat-Magyarország Ausztria vonzásában: az ausztriai magyar munkavállalás példáján   
 107.  Honvári Patrícia  2019.09.18.  24/2019/PhD  regionális tudományok Szörényiné Prof. Dr. Kukorelli Irén DSc, egyetemi tanár, SZE Győr Rurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában
 108.  Berkes Judit  2019.09.18.  26/2019/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr
Dr. Filep Bálint PhD, egyetemi docens, kancellár, SZE Győr
A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyifoglalkoztatási,
társadalmi funkciója
 109.  Vörös Tünde  2019.09.18.  25/2019/PhD  regionális tudományok Dr. Koppány Krisztián PhD, egyetemi docens, dékánhelyettes, SZE Győr Sportberuházások társadalmi-gazdasági értékelése – a költség-haszon elemzésben rejlő lehetőségek
 110.  Kriskó Andrea  2020.03.10.  11/2020/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. habil. Tatay Tibor PhD, egyetemi docens, SZE Győr A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése
 111.  Gupta Gauri Shankar  2020.03.10.  13/2020/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Prof. Dr. Vastag Gyula, egyetemi tanár, BCE Sustainable Development and Relevance of Ancient Wisdom
 112.  Patay Tünde  2020.03.10.  12/2020/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. habil. Hardi Tamás PhD, egyetemi tanár, SZE Győr A bevándorlás és a bevándorláspolitika vizsgálata a kormányzati szintek mentén – Ausztria tanulságai
 113.  Tóth Árpád  2020.03.10.  14/2020/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. habil Borbély Katalin, egyetemi docens, SZE Győr IFRS 16 leases impact review in Hungary and a comparison to DAX 30 German listed entities
 114.  Gondos Borbála  2020.09.16.  21/2020/PhD  regionális tudományok Dr. Nárai Márta PhD, egyetemi docens, SZE Győr Speciális igények a turizmusban ‒ a mozgáskorlátozottak helye, szerepe és lehetősége a turisztikai szektorban
 115.  Darida Zsuzsa  2020.09.16.  22/2020/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, SZE Győr Közigazgatási továbbképzések a fogyasztói vélemények tükrében 
 116.  Thomas Ladinig  2020.09.16.  27/2020/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Prof. Dr. Vastag Gyula, egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Continual Process Improvement Under Causal Ambiguity
 117.  Tóth Tamás  2020.09.16.  23/2020/PhD  regionális tudományok Dr. Lados Mihály CSc, egyetemi docens, tanszékvezető, SZE Győr A zöld erőművek területi elhelyezkedését befolyásoló telepítési tényezők, különös tekintettel a működési támogatásokra
 118.  Morvay Szabolcs  2020.09.16.  24/2020/PhD  regionális tudományok Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr
Dr. Fekete Dávid PhD, egyetemi adjunktus, SZE Győr
Kultúra és a városfejlődés – kreatív városok Kelet-Közép-Európában
 119.  Pesti-Farkas István  2020.09.16.  25/2020/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Prof. Dr. habil. Szegedi Zoltán CSc, professor emeritus, SZE Győr
Dr. Andrej Lisec, egyetemi tanár
A magyar söripar ellátási láncának ipar 4.0-ra való felkészültsége
 120.  Pongrácz Ferenc  2020.09.16.  26/2020/PhD  regionális tudományok Dr. Lados Mihály CSc, egyetemi docens, tanszékvezető, SZE Győr Okosvárosok és innováció
 121.  Varga Enikő  2021.03.17.  10/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Baracskai Zoltán, egyetemi docens, SZE Győr Cyber Farmers’ informal learning
 122.  Dobra Zoltán  2021.03.17.  11/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Krishna S. Dhir, professor emeritus Measuring the complexity inherent in robot-human interaction
 123.  Lieszkovszky József Pál  2021.03.17.  6/2021/PhD regionális tudományok Prof. Dr. habil. Hardi Tamás PhD, egyetemi tanár, SZE Győr A közforgalmú közlekedési elérhetőség vizsgálata hazánk vidéki térségeiben
 124.  Spaller Endre  2021.03.17.  7/2021/PhD regionális tudományok Dr. habil. Dőry Tibor PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, SZE Győr
Prof. Dr. habil. Vasa László PhD, egyetemi tanár, SZE Győr
Data-Based State Innovation Management 
(Az adatalapú állami innovációmenedzsment)
 125.  Balassa Bernadett  2021.03.17.  9/2021/PhD regionális tudományok Dr. Somogyi Ferenc CSc, egyetemi docens, SZE Győr A zsidó-keresztény értékrend hatása Közép-Európa gazdaságára  
 126.  Bognár Tamás  2021.03.17.  8/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Prof. Dr. habil. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék, Veszprém A karrierfejlődést megvilágító új megközelítés hatása az egyénre és a szervezetre
 127.  Faragó Beatrix  2021.05.05.  14/2021/PhD regionális tudományok Dr. Konczosné Prof. Dr. habil. Szombathelyi Márta PhD, egyetemi tanár, SZE Győr A területi tőke, a tehetségmenedzsment és a sportolói kettős karrier kölcsönhatásának vizsgálata
 128.  Buics László 2021.09.16. 22/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Edit Süle, associate professor, Széchenyi István University

Servitization of Public Services: Examination of Hungarian Public Services in a Process Management Approach
 129.  Bite Pál Zoltán 2021.09.16. 23/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Márta Szombathelyi Konczos, professor, Széchenyi István University

Integration of labour migrants into SMEs
 130.  Sóti Attila 2021.09.16. 24/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Gábor Vattay, professor, ELTE, Budapest

Dr. Alessandro Ancarani, professor, University of Catania, Italy

Complexity Theory in Social Studies: A Portfolio of Applications for Understanding Real-World Phenomena
 131.  Bakó Tamás  2021.09.16. 20/2021/PhD regionális tudományok

Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem Jól-léti Társadalom Intézet Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék

Dr. Rácz Szilárd PhD, osztályvezető, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály

Második Jugoszláviától a mai Szerbiáig – Gazdaságpolitikai, területi és közigazgatási összefüggések
132.  Szabó Kinga  2021.09.16. 25/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Gyula Vastag, professor, Corvinus University of Budapest 

In Trust, We Thrive and the Platforms We Use: Pillars of and a Case for the Sharing Economy
133.  Tóth Máté  2021.09.16. 26/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Gyula Vastag, professor, Corvinus University of Budapest

Hungarian Energy Law as an Example of Using Complex System Viewpoints to Understand Risks in Public Administration Normativity
 134.  Dános Zsolt  2021.09.16. 21/2021/PhD regionális tudományok Dr. habil. Reisinger Adrienn PhD, egyetemi docens, dékánhelyettes, SZE Győr A társadalmi felelősségvállalás formái a magyar felsőoktatásban
 135.  Tóth-Haász Gabriella  2021.09.16. 27/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Zoltán Baracskai, associate professor, Széchenyi István University, Győr Knowledge bases as a source of innovation
 136.  Szendrői László  2021.09.16. 28/2021/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Krishna S. Dhir, professor emeritus

Dr. Katalin Czakó, assistant professor, Széchenyi István University, Győr

Describing and measuring the impacts of gamification considering personality types
137. Ocskay Gyula Miklós 2022.03.11. 5/2022/PhD regionális tudományok Prof. Dr. Hardi Tamás PhD, egyetemi tanár, SZE Győr
Dr. Fekete Dávid PhD, egyetemi docens, SZE Győr
Az európai területi társulás mint a határról szóló új diskurzus alakítója.
Az Ister-Granum ETT esete    
138. Csányiné Szemerédi Eszter 2022.03.11. 6/2022/PhD regionális tudományok Dr. habil. Szigeti Cecília PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, SZE Győr Magyarországi kistelepülések forgatható utalványainak hatásvizsgálata a fenntartható fejlődés egyes aspektusaihoz való hozzájárulásuk alapján
139. Vinkóczi Tamás 2022.03.11. 7/2022/PhD regionális tudományok Dr. habil. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens, dékánhelyettes, SZE Győr Pénzügyi digitalizáció és készpénzhasználat területi aspektusainak a vizsgálata
140. Domokos Bernadett 2022.03.11. 8/2022/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Baracskai Zoltán, egyetemi docens, SZE Győr Trust and what is behind it:
An examination of human mindset in relation to non-measurable performance
141. Laczkovits-Takács Tímea 2022.03.11. 10/2022/PhD regionális tudományok Dr. Fekete Dávid PhD, egyetemi docens, SZE Győr Győr város egészségügyi és szociális szolgáltatásszervezési modellje a rendszerváltás után
142. Gajzágó Gergő Attila 2022.03.11. 12/2022/PhD regionális tudományok Lux Gábor PhD, tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály, Pécs Irányítás a hazai városfejlődésben
- a helyi gazdaság és a fejlesztési intézményrendszer kapcsolata Dunaújvárosban
143. Polster Csilla 2022.03.11. 11/2022/PhD regionális tudományok Dr. Konczosné Prof. Dr. habil. Szombathelyi Márta PhD, egyetemi tanár, SZE Győr Családi vállalkozások térhez való kötődésének és társadalmi tőkét erősítő szerepének vizsgálata
144. Krankovits Melinda 2022.06.16. 28/2022/PhD regionális tudományok Szörényiné Prof. Dr. Kukorelli Irén DSc, professor emerita, SZE Győr A távoktatás regionális jellemzői és fejlődésének szerepe a  tudásátadásban – a Széchenyi István Egyetem példáján 
145. Szennay Áron 2022.06.16. 29/2022/PhD regionális tudományok Dr. habil. Szigeti Cecília PhD, tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Menedzsment Tanszék, Budapest A magyarországi üzleti szervezetek környezeti teljesítménye, különös  tekintettel a kis- és középvállalkozásokra 
146. Kupa Krisztina 2022.09.09. 22/2022/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Komlósi László Imre, egyetemi tanár Team development and leadership in virtual teams
147. Darabos Katalin 2022.09.09. 24/2022/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Baracskai Zoltán, egyetemi docens, Dr. Dörfler Viktor, University of Strathclyde, egyetemi docens PASSING ON THE TORCH: UNDERSTANDING THE PREDECESSORS' MIND PATTERNS
148. Szerdahelyi Miklós János 2022.09.09. 23/2022/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Komlósi László Imre, egyetemi tanár, Dr. Ted A. Paterson, Oregon State University, egyetemi docens Heroes, Highly Effective People and Self-directed Learners at the Workplace: Developing and Measuring Positive Organizational Behavior Resources
149. Saitova Elza 2022.09.09. 25/2022/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Di Mauro Carmela, University of Catania, egyetemi docens Challenges to women’s leadership in business organizations in Japan
150. Kupi Marcell 2022.09.09. 30/2022/PhD regionális tudományok Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, SZE Győr A digitális turizmus területi eltérései a V4 országokban
151. Santi Setyaningsih 2023.03.03. 14/2023/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Peter Kelle, professor, Louisiana State University, USA Driver and Barrier Factors of Supply Chain Management (SCM) Implementation for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
152. Padmaka Dilukshan Mirihagalla 2023.03.03. 15/2023/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Gyula Vastag, professor, Széchenyi István University, Győr Evaluation, development, and application of organizational capability maturity models
153. Venesz Béla 2023.03.03. 16/2023/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Tibor Dőry, associate professor, Széchenyi István University, Győr Selection of appropriate lead users for new product development in co-creation: further development of the lead user method in the context of medical device innovations
154. Kézai Petra Kinga 2023.03.03. 13/2023/PhD regionális tudományok Dr. Konczosné Prof. Dr. habil. Szombathelyi Márta PhD, egyetemi tanár, SZE Győr
Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, professor emeritus, SZE Győr
A magyar startup vállalkozások helyzete napjainkban a visegrádi országok összehasonlításában
155. Sneider Tamás 2023.03.03. 18/2023/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. László Imre Komlósi, professor, Széchenyi István University, Győr Understanding Unethical Behavior in Organizations
Through Complexity and Narratives
156. Géczi Gergely 2023.03.03. 17/2023/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. László Imre Komlósi, professor, Széchenyi István University, Győr Non-equilibrium in ice hockey: understanding the game with a transdisciplinary approach
157. Kevin Jackson 2023.03.03. 19/2023/PhD gazdálkodás- és szervezéstudományok Dr. Márta Konczosné Szombathelyi, professor, Széchenyi István University, Győr The Impact and Lasting Effects of COVID-19 on Higher Education