Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeeds.sze.hu/

Az Iskoláról röviden

A Széchenyi István Egyetemen a MAB 2003/7/II./1/1.sz. határozata alapján, 2004 februárban indult el a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola képzése „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában” címmel. A Jog- és Gazdaságtudományi Kar 2007-ben kettévált, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karra és Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karra. A két kar a doktori képzést 2008-ig együtt működtette, majd a doktori iskola kettéválásával 2008-tól a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a Doktori Iskola Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola néven működik.

Az Iskola profilja, egyben a fokozatkiadás jogosítványa a regionális tudományok és a gazdaság- és szervezéstudomány. Mindkét tudományterületen változatos kutatási témák jelennek meg. A doktori iskola támogatja a hallgatók azon törekvését, hogy a tudományterületeken belül érdeklődési körükhöz legközelebb álló kutatási témákat kutassanak. A gazdaság- és szervezéstudományi programon belül működik a transzdiszciplináris specializáció, amelynek nagy erőssége, hogy egyes témakörök több tudományterületet is átfogó feldolgozására nyílik lehetőség. A transzdiszciplinaritás annyiban jellemző a regionális tudományi programra is, amennyiben abban a klasszikus regionális tudományi témákon és módszereken túl valamennyi társadalomtudomány térbeli vetületével kapcsolatos kutatási kérdések is megjelennek. Az alkalmazott regionális tudományi kutatások nagy része magyarországi és közép-európai területi léptékben folyik.

A doktori iskolába jelentkezést azoknak ajánljuk, akik elmélyült kutatói tevékenységet szeretnének folytatni a doktori képzés folyamán. A képzés első két évében a tudományos kutatást segítő elméleti és módszertani ismeretek átadása történik, amellyel párhuzamosan már elvárt a tudományos életbe való integrálódás megkezdése, a konferenciarészvétel, a kezdeti kutatási eredmények felmutatása is. Az első két év komplex vizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítése után teljesen az értekezés írására összpontosító időszak következik.