Az Iskoláról röviden

A Széchenyi István Egyetem 2002. január 1-jén alakult két karral a Jog- és Gazdaságtudományi, valamint a Műszaki Tudományi Karral. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 2007. január 1-től külön működik.

A Széchenyi István Egyetemen a MAB 2003/7/II./1/1.sz. határozata alapján elindult a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola képzése 2004 februárjától „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában” címmel. Bár a jogi és a gazdasági kar 2007 eleje óta külön működik, a két kar a doktori képzést 2008-ig együtt működtette. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a Doktori Iskola 2008. szeptember 1. óta Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola néven működik.

A doktori iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program célja a kelet-közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányainak, illetve az azokat ösztönző és gátló tényezők feltárása. Missziónk továbbá keresni a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit, hiszen ha a gazdaság és társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikerei tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt.

Szükséges tehát kutatni a jelenlegi és a jövőbeli térségi együttműködéseket. Mindezek azonban csak megfelelő gazdasági környezetben válhatnak stabillá, így nélkülözhetetlen ennek tanulmányozása, valamint az alakításában részt vevő szereplők (Európai Unió, államok, területi, helyi közösségek, civil társadalom) magatartásának vizsgálata, azok nagytérségi összevetése. Az elemzésekben egyre nagyobb jelentőséget kapnak a regionális tényezőkön túl a piaci kapcsolatok, a vállalati együttműködések, azok irányításának humán faktorai, valamint a különféle szintek stratégia alkotásának és megvalósításának tanulmányozása.

Az Iskola profilja, egyben a fokozatkiadás jogosítványa a regionális tudományok és a gazdaság- és szervezés tudomány, az utóbbin belül egyre határozottabb specializációban a marketing és menedzsment tudomány.

A szervezett képzés során (I-VI. félév) alapozó és szakmai tantárgyak segítik a hallgatók tudományos munkáinak elméleti és módszertani megalapozását. Válaszható tárgyak széles skálája nyújtja az ismeretbővítéseket, szakmai többleteket. A képzéshez szervesen kapcsolódnak tudományos konferenciák, műhelyviták, valamint publikációs lehetőségek (évkönyv, folyóirat), de rendszeresen hívunk külföldi előadókat, akik egy-egy új kutatási irányt, tudományos problémát mutatnak be. Támogatjuk a hallgatók külföldi tanulmányútjait, publikációs lehetőségeit. Folyamatosan biztosítjuk, hogy kutatási programokban részt vegyenek.

Az Iskola jól szervezett, a hallgatókkal való foglalkozást a témakörök elismert kutatóit, oktatóit alkotó témavezetők segítik, folyamatosak a konzultációs lehetőségek, szakmai tájékoztatások.

Az eredményességet jelzi, hogy az Iskolában az alapítás óta (2004) minden ötödik hallgató eljutott a fokozatszerzésig (23%). Éves szinten 13-15 hallgató kerül felvételre, ebből 3-4 fő az állami ösztöndíjas, a többiek levelező képzésben vesznek részt a programban.  

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/