Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeeds.sze.hu/

Nemzetközi kapcsolatok

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola jogelődje a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett mind meghívott előadók, mind szakmai tanulmányutak terén, amelyeket a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola tovább kíván folytatni.


A Doktori Iskola az FP 6-os Keretprogramban szervezett Vállalati kultúra és regionális beágyazódás (CURE: Corporate Culture and Regional Embeddedness) című programban vett részt 2007. január 1-től 2009. december 31-ig. A projekt feladata a kulturális változásokat érintő folyamatok tanulmányozása, hogy elősegítse a kulturális értékek és gyakorlatok vállalati és regionális megértését, valamint meghatározza a regionálisan beágyazódott vállalatok és egy innovatív regionális kultúra vízióját. Az iskola hallgatói a nemzetközi projektbe bekapcsolódtak.


A ROP 3.3-as intézkedés keretében a Széchenyi István Egyetem pályázóként, illetve a MTA RKK NYUTI támogatásban részesülő partnerként egy közös projektet valósított meg, melynek címe „SZE-Karrier Iroda, híd a hallgatók és a piaci szereplők között”. A két éves projekt (2006-2008) két nagy részből tevődött össze, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az első részt a SZE valósította meg, melynek célja egy Karrier Iroda létrehozása volt, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, adatbázisok kiépítése. A másik részt az MTA RKK NYUTI valósította meg, amely egy kutatás volt, amely a Széchenyi István Egyetem regionális gazdasági súlyával, illetve regionális szerepével foglalkozott. Mind az iroda létrehozásában, mind pedig a kutatások lefolytatásában és a tanulmányok elkészítésében aktívan részt vettek az MTDI doktorandusz hallgatói.


Rendszeresen meghívunk külföldi előadókat. A hallgatók rendszeresen vesznek részt és tartanak előadásokat külföldi konferenciákon. Továbbá az iskola 2009. májusban nemzetközi szemináriumot szervezett az európai bővítés ötödik évfordulója alkalmából. A Doktori Iskola együttműködési megállapodást kötött a Glasgow-i Egyetemmel 2008-ban, illetve a Stockholmi Egyetemmel 2013-ban. Az együttműködés gyümölcsöző, közös kutatási projektek megvalósításban, konferenciák szervezésében nyilvánul meg.

Az iskola már több ízben fogadott külföldi hallgatókat egy-egy szemeszter erejéig, emellett kiutazó hallgatóik az ERASMUS csereprogram ösztöndíját nyerték el eddig két alkalommal, valamint egyéni szervezésben vettek részt külföldi részképzésben szintén két alkalommal. Ezenkívül 2007-2008-ban több hallgatónak lehetősége volt részt venni Donau-Universität Krems által szervezett nyári egyetemen, mely a felsőoktatás regionális hatásaival foglalkozott.


A Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola jogelődje és az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete az EURACADEMY Association paneurópai szervezettel közösen rendezte meg 2006. június 30. és július 9. között európai nyári akadémiáját „A tudástársadalom szerepe a fenntartható fejlődésért” címmel. A rendezvény előadásait a témában jártas európai professzorok, szakemberek tartották, a résztvevőket könyv formájában megjelentetett tananyaggal látták el.


Ezek mellett 2006 óta évente szervez tanulmányutat Közép- és Kelet-Európa különböző országaiba, évente 10-20 hallgató részvételével (2006: Moldávia; 2007: Ukrajna; 2008: Albánia; 2009: Grúzia és Örményország, 2010: Bulgária; 2011: Lengyelország és Szlovákia; 2012: Baltikum; 2013: Törökország). A tanulmányutak célja a regionális fejlesztés intézményrendszerének és működésének vizsgálata, valamint szakmai kapcsolatok létesítése.