Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeeds.sze.hu/

Hallgatói vélemények

2011. január

Tisztelt Professzor Úr, Kedves János!

A decemberi PhD védéssel lezárult az életemben egy fontos szakasz, és úgy gondolom, számot kell vetnem azzal, hogyan folytassam a további tudományos tevékenységemet. A disszertáció bírálói és a bizottság elnöke is arra bíztatott, hogy célszerű lenne ebből egy könyvet összerakni. Losoncz Miklóssal most ezen gondolkodunk, mert ugyan formálisan befejeződött a témavezetői szerepe, de az elmúlt évek során kiderült, hogy nagyon jól tudunk együttműködni a kutatási témákban is, amit a jövőben feltétlenül folytatunk.

Hogy ez a PhD ilyen sikeres lehetett, abban meghatározó szerepe volt annak a légkörnek és szakmai közegnek, amibe volt szerencsém bekapcsolódni a Széchenyi Egyetemen. Ennek a doktori iskolának nagyon sokat köszönhetek, és személy szerint Neked külön köszönettel tartozom. Kezdettől fogva kiemelt figyelmet és segítőkészséget tapasztaltam a Részedről, és rendkívül jólesett, hogy a doktori iskola vezető professzoraként is mindig nagyon közvetlen voltál velem, érdeklődést és főleg bizalmat tanúsítottál a munkám iránt. Minden beszélgetésünk alkalmával azt éreztem, hogy egyenrangú partnerként kezelsz, s a tudományos munka iránti lelkesedésedből, amit mindenkibe próbáltál átplántálni, erőt tudtam meríteni, hogy méltó legyek erre a megelőlegezett bizalomra. Nagyon köszönöm azt a korrektséget, amit hallgatótársaimmal együtt a doktori iskolában megtapasztalhattam. Ez hiányozni fog. Hálás szívvel gondolok vissza munkatársaidra, akik mindig rendkívül segítőkészek voltak.

Megtisztelnél, ha a későbbiekben is időről-időre lehetőséget adnál, hogy beszámoljak a tudományos kutatásban elért eredményeimről, és amennyiben mód nyílik, továbbra is részt vehessek a doktori iskola egy-egy rendezvényén.

Úgy gondolom, méltán lehetsz büszke az Általad vezetett doktori iskola teljesítményeire, én magam nagyon örülök, hogy részt vehettem az elmúlt években ebben a munkában. Bízom benne, hogy úgy tartasz meg az emlékezetedben, hogy jó döntést hoztál, amikor a felvételi vizsga során bizalmat szavaztál nekem.

Kedves Professzor Úr, nagyon sok sikert, töretlen elszánást kívánok a következő évekre, és legfőképpen jó egészséget! Szeretném, ha mindezt valamikor a közeljövőben személyesen is elmondhatnám.

Őszinte tisztelettel: Nagy Gyula

 

Kedves Erzsi, Kedves Viki!

A decemberi védéssel nagy teher hullott le a vállamról. Tulajdonképpen, csak most tudatosul bennem, hogy véget ért egy időszak, ami nagyon komoly szakmai kihívás volt. Hogy sikerült nagyon jó eredménnyel ennek megfelelnem, abban a doktori iskola szakmai segítségnyújtása mellett annak is fontos szerepe volt, hogy mindvégig rendkívül kedves segítőkészséget tapasztaltam az ügyes-bajos dolgaim intézése során.

Szeretném megköszönni Önöknek azt a kedvességet, türelmet, amivel kitüntettek és azt a gondoskodást, amivel segítettek, hogy valóban csak a tudományos munkára lehessen koncentrálni.

Kívánom, hogy őrizzék meg derűjüket, türelmüket, hogy még sok évfolyam hallgatóinak adasson meg az a családias hangulat, közvetlenség, amit én az elmúlt évek során az Önök jóvoltából a doktori iskolában megtapasztalhattam.

Nagyon jó egészséget kívánok, és megtisztelnének vele, ha az Egyetemen járva felkereshetném Önöket. Ha bármivel a segítségükre tudok lenni, szívesen megteszem, így legalább a töredékét visszaadhatom mindannak e kedvességnek, amiben én részesültem doktori iskolai éveim alatt az Önök jóvoltából.

Őszinte tisztelettel: Nagy Gyula