Információk az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásairól

A Széchenyi István Egyetem
valamennyi oktatójának/kutatójának


Helyben


Győr, 2017. 09.07.

                                                                                 Tárgy: Információk az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásairól

 

Tisztelt Kolléga/Kolléganő!

 

Tisztelettel köszöntjük Önt 2017/2018-as tanévben. Engedje meg, hogy jelen levelemmel néhány fontos és aktuális információra hívjam fel a figyelmét. Levelemben a Magyar Tudományos Művek Tára (továbbiakban: MTMT) adatbázissal, valamint a könyvtári oktatással, dokumentumok beszerzésével  kapcsolatos információkat szeretnék megosztani Önnel, azért hogy együttműködésünk a továbbiakban is zökkenőmentes legyen.

 

 1. MTMT-vel kapcsolatos információk:
 • Tájékoztatjuk Önt, hogy az MTMT működtetésével      kapcsolatban személyi változások történtek. Az intézményi adminisztrátori      feladatokat a továbbiakban Zsömle      Viktor (zsviktor@sze.hu; (96)613-718      mellék: 3718 vagy 3342)  és Görcsi Szilárd (gorcsi.szilard@sze.hu (96)613-719      mellék: 3719)  látja el.
 • A szakreferensek névsorában változás van      folyamatban. Kérem, hogy a      szakreferensek elérhetőségéről      a honlapunkon tájékozódjanak. Amennyiben véglegessé válik, az érintett      tanszékeket értesíteni fogjuk. 
 • Korábbi levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy      elkészült az MTMT2. Sajnos a      nyári átállás nem történt meg, mivel a      tesztelés során továbbra is sok hiba merült fel. Jelenlegi      információnk szerint ez az átállás      novemberre várható. A leállást követően csak a keresési funkciók      fognak működni, szerkesztésre, adatfelvitelre nem lesz lehetőség. Az      átállás után a szakreferenseknek további adatbázis-kezelési feladatokat      (pl. duplumszűrés) kell elvégezniük, éppen ezért előfordulhat, hogy az      oktatók számára végzett adatfeltöltési, ellenőrzési feladatok háttérbe      szorulhatnak, illetve akadozhatnak. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy      amennyiben az elkövetkező néhány hónapban ellenőrzött, aktualizált publikációs listára lesz szüksége, azt      időben jelezze a szakreferensének.      
 • A 2015. évi CXXXI. tvr. Egyes, a felsőoktatás szabályozásra vonatkozó törvények      módosításáról. A törvény az MTMT-t közfeladattá nyilvánította. Azt is      kimondja a tv., hogy a költségvetési forrásból, jogviszonnyal rendelkező      foglalkoztatottak a publikációs adataikat kötelesek nyilvánosságra hozni az MTMT adatbázisban. A törvény      a Magyar Közlöny (2015. július 13. hétfő) 102-es számában található meg.
 • Amennyiben Ön új oktató/kutató, PhD hallgató az      egyetemünkön, úgy kérjük, hogy minél előbb tegye meg regisztrációját az      MTMT adatbázisba! A regisztráció      nélkül nem tudunk segíteni az adatkezelésben! 
 • Kérésre a továbbiakban is vállaljuk a publikációk      feltöltését az adatbázisba, vagy      segítünk a feltöltésben, ha erre igényt tart. Kérjük, hogy pontos      adatokkal ellátott publikációs listát küldjenek!  Amennyiben      konzultációra van szüksége, úgy kérem, hogy a szakreferenssel előre      egyeztessen időpontot, és azt lehetőleg tartsa be! Az MTMT-s      feladataink mellett folyamatosan      végezzük a könyvtári munkát is, ezért fontos az egyeztetés.
 • Ismételten felhívjuk a figyelmet a közlemények/publikációk intézményhez rendelésének      fontosságára, hogy az MTMT pontos, hiteles adatokat tudjon      szolgáltatni az egyetem, az egyes szervezeti egységek tudományos tevékenységéről.      Ezért kérünk mindenkit, hogy vizsgálja      felül publikációs listáját, és ahol hiányzik az intézményi hozzárendelés (affiliáció), azt mielőbb pótolja,      vagy forduljon segítségért a szakreferenséhez!
 • A      pályázatokhoz, tudományos fokozatokhoz, akkreditációhoz kapcsolódó      publikációs listák felvitele, ellenőrzése előnyt élvez, de kérjük, hogy      ezekről legalább egy hónappal korábban tájékoztassanak bennünket, mert      csak így tudjuk határidőre elvégezni a feladatot!
 • A szakreferensek kizárólag az egyetemmel jogviszonyban lévő oktatók/kutatók, PhD hallgatók publikációs tevékenységét segítik.

 

 1. Könyvtárhasználati,  kutatás-módszertani órákkal  kapcsolatos információk:
 • Tapasztalataink      alapján elmondhatjuk, hogy a könyvtárhasználati-      és kutatás-módszertani órák változatlanul népszerűek  az oktatók      és a hallgatók körében is.
 • Ebben a      tanévben lehetőség van arra, hogy egy 15      órás kurzus keretében meghatározott tematika alapján tanórai rendbe      beépítve ismerkedjenek meg a hallgatók a könyv- könyvtárhasználat, kutatásmódszertan és adatbázis      használat alapjaival. Az oktatást képzett      pedagógus és könyvtáros végzi a Központi Könyvtárban.  Ehhez kérünk Öntől  támogatás, segítséget, javaslatot. Amennyiben      érdekli Önt ez a lehetőség,  kérem, Tóth Zsófia (toth.zsofia@sze.hu, 3342  vagy 3717)  könyvtáros-tanárral vegye fel a      kapcsolatot.
 • Az      egyéb  tanórákra való      bejelentkezéssel, egyeztetéssel kapcsolatban Tóth Zsófia,  (toth.zsofia@sze.hu, 3342  vagy 3717),  az Apáczai Karon pedig Tóth Bettina (toth.bettina@sze.hu) könyvtárost      keresse. Mindkét kolléganő a saját      munkahelyén tartja meg az órákat!
 • Tóth      Zsófia iparjogvédelmi tanácsadó       szívesen áll rendelkezésükre,  ha iparjogvédelmi, szabadalmi tanácsadásra      van szükségük. Időpont egyeztetést kér a kolléganő.  

 

 1. Dokumentum megrendelésekkel  (könyv, folyóirat, adatbázis)      kapcsolatos információk:
 • Az      egyetemünkön a dokumentum-beszerzés       kizárólag közbeszerzés útján történik, akkor is, ha pályázati forrásból      finanszírozzák.
 • A      dokumentum-beszerzések rendjét a 15/2014-es      gazdasági vezetői körlevél határozta meg. Ennek értelmében valamennyi      beszerzés a könyvtáron keresztül      történik.
 • Ha      pályázati forrásból kívánja megrendelni a       dokumentumokat a lista mellé az alábbi adatokat is  kérjük:
  • Pályázat címe, pályázati azonosító,       kötelezettségvállalásra jogosult neve, teljesítésigazolásra jogosult       neve, pénzügyi ügyintéző neve, munkaszám,
 • Dokumentum-megrendelést      indítani kizárólag a közbeszerzési      partnernél lehet. Éppen ezért szükségtelen      az árajánlat bekérése. Abban az esetben ha a partner nem tudja      beszerezni, úgy azt lenyilatkozza és akkor van lehetőség más szállítótól      megrendelni. (Ha a pályázat megkívánja az árajánlatot is, akkor      természetesen megkérjük)
 • A      pályázati forrásokból finanszírozott beszerzések esetében a postaköltség  - amennyiben a számlán megjelenik -  a megrendelő      szervezeti egységet terheli. 
 • Számla kiállítására a      teljesítésigazolást követően van      lehetőség és csak a szállított könyveket számlázzák le!
 • A      magyar nyelvű könyvek esetében a szállítási      határidő minimum: 3-4 hét, az idegen nyelvű könyvek esetében  4-6 hét. Tehát mire  a számla hozzánk megérkezik, az plusz      egy hét. Kérem, hogy a beszerzéseket eszerint tervezze, időben adja le a      megrendelésre szánt könyvlistát!
 • A könyvtárba beérkező könyveket      könyvtári állományba kell vennünk!
 • A beszerzési igényeket minden esetben      (pályázat és egyéb) a könyvtár igazgatójához  (faniko@sze.hu),      vagy a szakreferenshez jutassa el.

 

 

Tisztelt Kolléga/Nő!


Bízom benne, hogy együttműködésünk továbbra is sikeres lesz, kérem forduljon hozzánk bizalommal!


Köszönjük együttműködését!

 

Tisztelettel:

 

Figula Anikó sk.
EK igazgató

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. ÚT210.
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu