Ünnepi Szenátusi Ülés - 2018. március 20.

2018. március 20-án, kedden tartotta a Széchenyi István Egyetem az Ünnepi Szenátusi Ülését, melyen új doktorok avatására, egyetemi kitüntetések, elism...

Ünnepi Szenátusi Ülés - 2018. március 20.

Díjátadás 2017. november 24.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a 2017. november 24–26-án tartott konferenciáján a „Közösség a tudományért díjat” adományozta Rámháp Szabolcs rés...

Díjátadás 2017. november 24.

8th Slovak Winter Seminar of Regional Science

  8th Slovak Winter Seminar of Regional Science March 14-17, 2018     The main objective of the annual Winter Seminar is to bring creative academ...

8th Slovak Winter Seminar of Regional Science

First call for EBEEC 2018

  EBEEC 2018  THE ECONOMIES OF THE BALKAN AND THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CHANGING WORLD     This is the first call for the forthcomin...

First call for EBEEC 2018

Regional Studies Association Annual Conference 2018 (3rd – 6th June 2018)

Regional Studies Association Annual Conference 2018   A World of Flows - Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Reg...

Regional Studies Association Annual Conference 2018 (3rd – 6th June 2018)

XXIV. Akadémiai Nap - 2017. szeptember 21.

2017. szeptember 21-én, csütörtökön tartotta a Széchenyi István Egyetem a XXIV. Akadémiai Nap rendezvényét. 10 órakor az Egyetem aulájában kezdődő Ün...

XXIV. Akadémiai Nap - 2017. szeptember 21.

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány pályázatot hirdet a 2017. évre

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány pályázatot hirdet a 2017. évre hazai konferencia támogatásra, regionális tudományok kutatási program támogatásra és folyóirat támogatására.

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

pályázatot hirdet

 

a hazai konferencia támogatásra.

 

Pályázhatnak azon szervezetek, társaságok, csoportok, akik a regionális  tudományokhoz kapcsolódó hazai konferenciákat szerveznek, annak lebonyolítását végzik 2017 évben.

A támogatás a konferencia szervezéséhez járul hozzá, így terembérlet, különféle üzleti és gazdasági szolgáltatások igénybevételét, kiadványok megjelentetését, vendégek szállás költségeire és egyéb számlákkal egyértelműen igazolható, nem reprezentatív jellegű szolgáltatásokra.

 

A pályázat tartalmazza:

-          a rendezvény megrendezésének gyakoriságát, annak céljait, célközönségét, rendező szervezetet, annak rövid bemutatást,

-          a rendezvény adjon helyet és teremtsen alkalmat Enyedi György életművéhez kapcsolódó előadáshoz, vagy szekció megrendezéséhez,

-          a résztvevők köre, annak nagysága, az előadások száma, címei,

-          a tervezett kiadvány, vagy megjelenési forma (honlap, stb.),

-          támogatás igénybevételének módja, annak tartalmai.

 

A nyertes pályázó köteles az ERTA szimbólumát megjelentetni a konferencián jól látható helyen, annak kiadványaiban (honlap, stb.) feltüntetni. Ezeket fényképekkel (3 db) kell igazolni, illetve egy-egy kiadvány, elérhetési hely megküldésével.

 

Támogatás összege: 200 ezer Ft/ konferencia

Kiadható támogatások száma: 1 darab.

Elszámolás módja: Az Alapítvány nevére kiállított számla, számlák a jelzett támogatási irányokból.

Beadási folyamatos 2017. június 15-ig.

Elbírálás: két héten belül.

Pályázat beküldése elektronikusan: enyedialapitvany@gmail.com

 

 

 

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

pályázatot hirdet

 

regionális tudományok kutatási program támogatásra.

 

Pályázatnak szervezetek, szakmai tömörülések, egyének, akik a kutatási programot kívánnak kidolgozni a regionális  tudományok eddig nem vizsgált, vagy mellőzött témáiban.

A támogatás a kutatási program megvalósítását segítő szolgáltatások beszerzésére irányulhat, így adatvásárlásra, felmérések elvégzésére, kutatási összejövetelek szervezésére (utazás, szállás költség), kiadványok megjelentetésére (önálló könyv, monográfia, tanulmánykötet, tematikus szám), honlap/blog működtetésére, s minden további az adott kutatást  segítő egyértelmű nem személyi jellegű, számlával igazolható költségekre.

 

A pályázat tartalmazza:

-          kutatási koncepciót és programot, annak időbeli ütemezését,

-          a résztvevők körének (témavezető, kutatók) bemutatását,

-          az elérni kívánt eredményt, s annak megjelentetési helyét, közlési módját,

-          az igényelt támogatások pontos leírását,

-          más támogatók megnevezését, azok hozzájárulásának mértékét.

 

 A nyertes pályázó köteles az ERTA szimbólumát kutatási anyagokon megjelentetni jól látható helyen, annak kiadványaiban (honlap, stb.) feltüntetni. A kutatási eredményeket tartalmazó dokumentációt, összefoglalót az Alapítvány átadni és hozzájárulni annak közléséhez az Alapítvány honlapján.

 

Támogatás összege: 400 ezer Ft

Kiadható támogatások száma: 1 darab.

Elszámolás módja: Az Alapítvány nevére kiállított számla, számlák a jelzett támogatási irányokból.

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.

Elbírálás: egy hónapon belül.

Pályázat beküldése elektronikusan: enyedialapitvany@gmail.com

 

 

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

pályázatot hirdet

 

folyóirat támogatására.

 

Pályázhatnak azok a regionális tudományokhoz kapcsolódó nyomtatott és on-line hazai és nemzetközi folyóiratok, amelyeket a MTA RTB által meghatározott folyóirat listán legalább a „C” kategóriával rendelkeznek, s publikációk többsége a szakterületre vonatkozik.

A támogatásban előnyt élveznek a tematikus szám megjelentetése, ami valamilyen módon kapcsolódik Enyedi György munkaságához, vagy annak továbbfejlesztéséhez. A támogatás a folyóirat egy számának megjelentetési költségeit, vagy az ahhoz való hozzájárulást foglalja magában maximálisan 300 ezer Ft nagyságban.

 

A pályázat tartalmazza:

-          folyóirat bemutatása, kitérve a lektorálás módjára, a megjelenés gyakoriságára, példányszámok, olvasóközönség, minősítettség megadása,

-          a támogatandó szám tartalma, tematikus szám esetén a tanulmányok címe, rövid (500 n) bemutatása, szerzők ismertetése, tervezett megjelenése ideje, költségek ismertetése, más hozzájárulók megadása,

-          támogatás igény, elszámolás módja.

 

 A nyertes pályázó köteles az ERTA szimbólumát folyóiratban jól látható helyen, feltüntetni. Hozzájárulás adni, hogy az támogatott szám, illetve a folyóirat adott évi számai elérhetők legyenek az Alapítvány honlapján.

 

Támogatás összege: 300 ezer Ft/ folyóirat

Kiadható támogatások száma: 1 darab.

Elszámolás módja: Az Alapítvány nevére kiállított számla, számlák a jelzett támogatási irányokból.

Beadás: 2017. szeptember 30-ig.

Elbírálás: egy hónapon belül.

Pályázat beküldése elektronikusan: enyedialapitvany@gmail.com

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. ÚT210.
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu