Szigorlat

24.§

A doktori szigorlat

 

(1) A doktori védés előfeltétele a doktori szigorlat sikeres letétele, amelynek össze­tevői és ismeretkörei függetlenek attól, hogy a jelölt szervezett vagy egyéni felkészítés formájában, vagy egyéni felkészülőként kapcsolódik az iskola programjához. 

 

(2) A doktori szigorlat szóbeli vizsga, melyre a 7/c. számú melléklet alapján kell jelentkezni.

 

(3) A doktori szigorlat két szigorlati tárgyi blokkból áll: fő- és melléktárgy, tudományágak szerint regionális tudományi és gazdálkodástudományi szakterületekből. A doktorjelölt témája dönti el, hogy a főtárgy melyik tudományághoz tartozik. A témavezető kezdeményezheti a fő- és melléktárgyak kijelölését.

 

(4) A doktori iskola szigorlati tárgyai a következők: Regionális gazdaságtan, Regionális politika, Közép-Európa története, Marketing, Menedzsment, Nemzetközi gazdaságtan, Pénzügytan, Logisztika- és ellátási lánc menedzsment.

 

(5) A regionális tudományi blokkból szigorlatozni mindkét alkotó diszciplínában értekezést író jelölt számára kötelező. A regionális tudományi blokk kötelező szigorlati tantárgyai a regionális gazdaságtan és/vagy a regionális politika. A két tantárgyból azt kell választani, ami a jelölt kutatásához közelebb áll.

 

(6) A doktori szigorlat nyilvános, azon bármely érdeklődő megjelenhet. A szigorlat meghirdetéséről és a szóbeli vizsga nyilvánosságának biztosításáról a Doktori Iskola gondoskodik.

 

(7) A szigorlatot tárgyanként pontozással kell minősíteni. A szigorlat végeredményét a két tárgy eredményének átlaga adja. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai tárgyanként 1-től 5-ig fokozatú skálán pontozzák, az egyes tárgyak minősítését a kapott pontok számtani közepe adja. A szigorlat eredményes, ha a doktorjelölt tárgyanként megkapta a megszerezhető pontszámok 66,7%-át. A szigorlat minősítését a kijelölt szigorlati tantárgyakban elért összpontszámhoz viszonyított arányban kell megállapítani:

  • „summa cum laude” – 90,00 és 100 % között,
  • „cum laude” – 80,00 és 89,99 % között,
  • „rite” – 66,70 és 79,99 % között.

 Az eredményt a szigorlat után ki kell hirdetni.

 

(8) A sikertelen szigorlat letételét hat hónap elteltével még egyszer meg lehet kísérelni. A megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni. Ha a vizsga a második alkalommal is sikertelen, az eljárást le kell zárni. Új eljárás megkezdésére két év elteltével kerülhet sor.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/