Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeeds.sze.hu/

Pénzügyek intézése a NEPTUN rendszerben

Az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata alapján a hallgatók fizetési kötelezettsége a NEPTUN rendszerben kerül előírásra, ezért a hallgató kötelessége folyamatosan nyomon követni a NEPTUN-ban a fizetési kötelezettségeit. Az ennek elmulasztásából a hallgatót esetlegesen érő hátrányért az Egyetem nem vállal semmiféle felelősséget.

 

A pénzügyek intézését a hallgatók csak és kizárólag a NEPTUN rendszeren keresztül tehetik meg, a csekkes vagy készpénzes befizetés intézményünkben nem lehetséges.

 

A NEPTUN rendszerben egy adott fizetési kötelezettség teljesítéséhez először az egyetem gyűjtőszámlájára kell utalni, majd a NEPTUN rendszerben a pénzügyek menüpont alatt lehet a kiírt pénzügyi tételeket teljesíteni.

 

A pénzügyek intézéséhez feltétlenül szükséges egy saját néven lévő bankszámla. A saját bankszámlájáról abban az esetben, ha Ön pénzügyi tranzakciót szeretne végrehajtani, az alábbi gyűjtőszámlára

 

Számlaszám: 10300002-10801842-00024907

Számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.

Számlatulajdonos: Széchenyi István Egyetem

Számla elnevezése:  Neptun Hallgatói Gyűjtőszámla

 

kell utalnia a felhasználni kívánt összeget úgy, hogy a közlemény rovatba NK-xxxxxx megjelöléssel kerüljön be a NEPTUN kód és szóközzel elválasztva a hallgató neve, majd innen néhány munkanapot követően rákerül az utalt összeg a NEPTUN rendszerben a saját egyenlegére.

 

FONTOS! Amennyiben a NEPTUN rendszerben az egyenlegén megjelent az átutalt összeg, ez még nem jelenti azt, hogy Ön az elvégezni kívánt műveletet teljesítette. Rendelkeznie kell a NEPTUN rendszerben a pénz tényleges „befizetéséről”, tehát IV díj, külön eljárási díj, tandíj, stb. befizetéséről a megfelelő menüpontban, hogy a tranzakció státusza teljesített legyen.

 

A fizetési kötelezettség automatikus teljesítésével kapcsolatban a következő linken található tájékoztatás: http://neptun.sze.hu/fizetesi-kotelezettseg-automatikus-teljesitese

 

 

A fenti tájékoztatás az alábbi díjakra NEM vonatkozik:

-          felvételi eljárási díj

-          komplex vizsga díj (egyéni felkészülők esetén)