Konferenciák

 

A doktori iskola első konferenciáját 2004. november 13-14-én tartotta közös rendezésben az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetével. A konferencia egyben a „Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája" is volt. A konferencia előadásai az alábbi három szekcióban hangzottak el:
1. A régiók versenyképessége az új európai gazdasági térben
2. A vállalati magatartás és a globalizációs kihívások
3. A közszolgáltatás és a versenyképesség
A konferencián 121 fő tartott előadást, a konferencia kiadványában 107 előadás jelent meg CD változatban.

Doktori Iskola második konferenciáját a Széchenyi István Európa-tanulmányi Központtal közösen rendezte 2005. december 2-3-án, „Átalakulási folyamatok Közép-Európában" címmel, ahol a téma iránt érdeklődő kutatók, PhD hallgatók, illetve közigazgatási és vállalati szakemberek mutatták be és vitatták meg kutatási eredményeiket.
A konferencia az alábbi 5 szekcióban zajlott:
1. Versenyképesség az új európai gazdasági térben
2. Vállalatok és piaci kapcsolatok
3. Régiók, városok, a térszerkezet irányai
4. Közszolgáltatások és az állami reformfolyamatok
5. Átalakuló társadalom és értékrendek
A doktori iskola fenti konferencia elhangzott 90 előadásából a lektorok által kiválasztott 51 előadást adta közre az „Évkönyv 2005. Átalakulási folyamatok Közép-Európában" című kötetben, az összes előadás CD változatban elérhető.

A Doktori Iskola a Marketing és Menedzsment Tanszékkel közösen 2006. június 7-9. között kutatásmódszertani tudományos előadássorozatot rendezett. A tudományos kutatások alapját jelentő, informatikai alapú statisztikai módszerekről - faktor analízis, klaszter analízis, statisztikai modellek és tesztek - Prof. Luiz Moutinho, a Glasgow-i Egyetem tanára, a Széchenyi István Egyetem látogató professzora és Prof. Graeme Hutcheson, a Manchesteri Egyetem tanára tartottak három napos, angol nyelvű képzést.

Nyári egyetem a doktori iskolában.
A Széchenyi Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolája és az RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete az EURACADEMY Association paneurópai szervezettel közösen rendezte meg 2006. június 30. és július 9. között európai nyári akadémiáját „A tudástársadalom szerepe a fenntartható fejlődésért" címmel.
Az EURACADEMY Association keretében ez volt az ötödik nyári akadémia, mely eddig minden évben Európa különböző országában került megrendezésre.
A rendezvény előadásait a témában jártas európai professzorok, szakemberek tartották, a résztvevőket könyv formájában megjelentetett tananyaggal látták el.

A doktori iskola harmadik konferenciájára 2006. november 10-11-én került sor „Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása" címmel. A konferencia egyben a „Fiatal regionalisták V. országos konferenciája" is volt. Az előadások az alábbi szekciókban hangzottak el:
1. A regionális fejlődés új tényezői
2. Tudásmenedzsment a vállalati szektorban
3. Tudáshálózatok a regionális rendszerekben
4. Hálózatok a társadalomban
A legjobb előadások a doktori iskola évkönyvében kerülnek közzétételre.

A Doktori Iskola 2007. november 9-én, pénteken, Győrben rendezte meg „A Nyugat-Balkán integrációs törekvései" című tudományos konferenciáját. A konferencia résztvevői összesen 6 előadást hallgathattak meg a balkáni integrációról, köztük egy neves külföldi kutatót Dr. Djuro Kutlacát.

2007. november 9-én délután Martin Greene, Írország magyarországi nagykövete tartott előadást a Doktori Iskolában „A sikeres felzárkózó: Írország" címmel.

A Doktori Iskola a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományos Bizottságával közösen szervezte meg 2008. május 23-án Győrben az „Az európai kohéziós politika jelene és jövője" című tudományos konferenciáját.
A 6 előadó között neves külföldi professzorok és Bajnai Gordon fejlesztési és gazdaságpolitikai miniszter előadásait hallgathatták meg a résztvevők.

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, az MTA Regionális Tudományos Bizottság társszervezésében rendezi meg,a „Fiatal regionalisták VI. országos találkozója - Nemzetközi Tudományos Konferenciát" Győrben, 2009. június 4-én és 5-én, csütörtökön és pénteken, „Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa térfolyamatai - Integráció és dezintegráció" címmel,melyre szeretettel meghívja a téma iránt elkötelezett PhD-hallgatókat, oktatókat, a témával foglalkozó szakembereket.
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.(a konferencia első napján) valamint MTA RKK NYUTI - Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola épülete 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10. (a konferencia második napján) A meghívó, a program és a jelentkezési lap a Letöltések menüpont alatt érhető el. 

Assessing Accession 2nd Annual Research Symposium
A Széchenyi István Egyetem és a University of Glasgow konferenciát szervez 2009. május 11-én,
Assessing Accession 2nd Annual Research Symposium "Central and Eastern Europe in the EU - Power and Representation" címmel.
A konferencia programja letölthető innen.

2010. március 5-én került sor a Politikai régió - Régiópolitika című konferenciára az MTA Regionális Tudományos Bizottsága, Területpolitikai Albizottságának szervezésében Győrben az MTA RKK NYUTI épületében.

2011. május 27-én került megrendezésre az Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban" című műhelykonferencia. A konferencia programja és az előadások ppt-i elérhetők a Tudomány/Előadások, konferenciák/Új trendek és kihívások... menüpont alatt.

2011. október 14-15-én került megrendezére a Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája. A konferencia programja és az előadások elérhetők a Letöltések/Konferenciák 2011 menüpont alatt.

2012. március 9. A Zsigmond Király Főiskolával közösen: Orosz és kínai befektetők Magyarországon. A konferencia programja és az előadások elérhetők a Konferenciák menüpont alatt.

2012. november 23. Az MRTT-vel közösen: Generációk diskurzusa a regionális tudományról.

2012. november 30. Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai. A konferencia programja és az előadások elérhetők a Konferenciák menüpont alatt.

2013. június 19–22. Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciája. A konferencia programja és az előadások elérhetők a Konferenciák menüpont alatt.

2015. június 18. Területi tőke workshop.

2015. június 19–20-án Fiatal Regionalisták IX. Konferenciája.

2015. szeptember 18. Városi rendszerek Európában workshop.

 

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/