JELENTKEZÉSI LAP FELVÉTELIRE ÉS KOMPLEX VIZSGÁRA

Név * 
Születéskori név * 
Születési hely, idő * 
Anyja neve * 
Állampolgárság, nemzetiség * 
Anyanyelv * 
Állandó lakcím (lakcímkártya szerint) * 
Értesítési cím * 
Telefonszám * 
E-mail cím * 
Munkahely neve * 
Munkahely címe * 
Beosztás * 
A választott téma (doktori.hu alapján) megnevezése * 
A témán belül az egyéni kutatási program témája, a doktori értekezés tervezett címe * 
Választott témavezető * 
A képzési forma megnevezése * Nyilatkozat egyéb munkaviszony létesítéséről
Max. méret 250 MB
Állami ösztöndíjban részesülő nappali szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az ösztöndíj folyósítása idején egyéb munkaviszonyt (teljes és részfoglalkozású egyaránt) csak a Doktori Iskola vezetőjének engedélyével létesíthet, és a felvételikor erről nyilatkozik, aláírásával ezen korlátozást tudomásul veszi. (Egyetemi Doktori Szabályzat 10.§ (10)) Amennyiben Ön állami ösztöndíjas képzésre jelentkezik, kérem, hogy a fenti nyilatkozatot csatolja a jelentkezéséhez.
Az egyetemi oklevél adatai
Az egyetem, kar, szak, végzettség megnevezése * 
Az oklevél száma, kelte, minősítése * 
A nyelvvizsga bizonyítvány adatai (száma, szintje, típusa) * 
Témavezetői javaslat komplex vizsga tárgyra (egyéni felkészülők, komplex vizsgára jelentkezők esetén)  
Komplex vizsga tárgyak: Regionális gazdaságtan Területi politika Kelet-Közép-Európa térszerkezete A területi elemzések módszerei A város és térsége a területpolitikában A területi tervezés elmélete és gyakorlata Önkormányzati rendszerek összehasonlító elemzése Vidékfejlesztési trendek
Nyilatkozat sikertelenül lezárt doktori fokozatszerzési eljárásról (egyéni felkészülők, komplex vizsgára jelentkezők esetén)
Max. méret 250 MB
Komplex vizsgára jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a fokozatszerzési eljárás kezdetén 2 éven belül nem volt ugyanezen tudományágban sikertelenül lezárt doktori fokozatszerzési eljárásuk. (A fokozatszerzési eljárás a komplex vizsga sikeres teljesítésével kezdődik.)
Dokumentumok feltöltése
Egyetemi oklevél vagy leckekönyv másolata
Max. méret 250 MB
Nyelvvizsga bizonyítvány
Max. méret 250 MB
Nyelvvizsga bizonyítvány
Max. méret 250 MB
Nyelvvizsga bizonyítvány
Max. méret 250 MB
Nyelvvizsga bizonyítvány
Max. méret 250 MB
CV Europass formátumban
Max. méret 250 MB
Kutatási terv / Kutatási koncepció és program
Max. méret 250 MB
Motivációs levél
Max. méret 250 MB
Igazolás a jelentkezési díj befizetéséről
Max. méret 250 MB
Publikációs lista
Max. méret 250 MB
TDK oklevelek
Max. méret 250 MB
OTDK oklevelek
Max. méret 250 MB
Egyéb díjak, oklevelek
Max. méret 250 MB
Egyéb díjak, oklevelek
Max. méret 250 MB
Ajánlás
Max. méret 250 MB
Ajánlás
Max. méret 250 MB
Ajánlás
Max. méret 250 MB
Ajánlás
Max. méret 250 MB
Egyéb dokumentumok, amelyek a tudományos jártasságot bizonyítják
Max. méret 250 MB
Egyéb dokumentumok, amelyek a tudományos jártasságot bizonyítják
Max. méret 250 MB
Egyéb dokumentumok, amelyek a tudományos jártasságot bizonyítják
Max. méret 250 MB

AZ ÚJ, 2+2 ÉVES DOKTORI KÉPZÉS IDŐRENDJE

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/