Hallgatók és témavezetőik

Név
Téma Témavezető Státusz
Albert   Tóth Attila Területfejlesztés a szállodaipar fejlődésének tükrében Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető (SZE) Aktív PhD hallgató (EF)
Bakó   Tamás Jugoszlávia gazdaságpolitikai sikerei és ellentmondásai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető (SZE), Lőrinczné dr. Bencze Edit főiskolai   tanár   (Kodolányi János Főiskola) Passzív PhD hallgató (EF)
Balassa   Bernadett A zsidó-keresztény értékrend hatása Közép-Európa gazdaságára Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens (SZE) Abszolvált 2016.06.16.
Barabás   Réka Felsőoktatási intézmények tervezési, stratégiai tervezési folyamata Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Passzív PhD hallgató
Berkes   Judit A magyar másodlagos központok és térségeik funkciókészlete Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető, Dr. Filep Bálint kancellár, egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Bognár   Tamás A karrierlépcsők dinamikája nagyvállalati környezetben, avagy a karriermenedzsment fejlődésmodellje Prof. Dr. Bencsik Andrea  egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt
Bükiné   Foki Ariel A Regionális Kiválóság Modell     fejlesztési lehetőségei a közép-kelet-európai térség járműiparában Dr. Konczosné Dr. habil. Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Abszolvált 2016.01.30.
Dános   Zsolt A tehetséggondozás és     szakemberképzés regionális fejlesztési irányai és lehetőségei a hazai     felsőoktatásban Dr. Reisinger Adrienn egyetemi docens, dékánhelyettes (SZE) Abszolvált 2016.06.18.
Darida   Zsuzsa A kötelező közigazgatási továbbképzések vizsgálata Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt
Essősy   Ákos Az atipikus foglalkoztatási formák iránti fogadókészséget alakító tényezők a hazai kis- és középvállalatoknál Somlyódyné Dr. habil. Pfeil Edit  egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Faragó   Beatrix A társadalmi tér hatása a tehetségmenedzsment és a sport kölcsönhatásában Dr. Konczosné Dr. habil. Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Gajzágó   Gergő Attila Közelség és irányítás a városfejlődésben Lux Gábor tudományos főmunkatárs   (MTA KRTK RKI) Aktív PhD hallgató
Gombos   Szandra A magyar városok kulturális imázsa a kulturális kínálat és kereslet tükrében Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Gondos   Borbála Turizmus és életminőség kapcsolata a mozgáskorlátozottak körében Dr. Nárai Márta egyetemi docens  (SZE), Dr. Jandala Csilla (Edutus Főiskola) Aktív PhD hallgató (EF)
Gyimesi   Áron Átalakítja-e az Ipar4.0 a piaci     versenyképesség ma ismert ismérveit?  Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Honvári   Patrícia Rurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában Dr. Szörényiné Kukorelli Irén egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt
Kecskés   Petra A földrajzi közelség szerepe és   a közelség további értelmezésének lehetőségei a XXI. századi szervezetközi   relációkban Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE), Dr. Tompos Anikó egyetemi   docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Nagy-Keglovich   Júlia Magyarországi kis és közepes     szállodák hatékony vezetés és gazdálkodás menedzsmentje  Dr. Happ Éva tanszékvezető, egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Kocsis   Anett Az intézményi     marketingkommunikáció szerepe a fiatalok továbbtanulási döntéseiben Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár (SZE) Passzív PhD hallgató
Kovács   Előd Péter Nyugat-Magyarország Ausztria vonzásában: az ausztriai magyar munkavállalás példáján Dr. Barta Györgyi professzor  emerita (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete) Aktív doktorjelölt
Krankovits   Melinda A felnőttképzésben résztvevő     egyén motivációja, a munkaerőpiac igény-kínálati viszonya és az   egyetem   képzési kínálatának egymásra hatása.  Prof. Dr. Szörényiné Kukorelli Irén egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Kriskó   Andrea A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése Dr. Tatay Tibor egyetemi docens  (SZE) Aktív doktorjelölt
Lévai   András A kreatív góc Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Lieszkovszky   József Pál A tömegközlekedés területi és     társadalmi összefüggései Magyarországon (régebbi adat!) Dr. Hardi Tamás egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató (EF)
Majoros   Károly Tamás  Az önvezető gépjárművek     megjelenésének gazdasági és társadalmi hatásai  Prof. Dr. Rechnitzer János  egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Máté   Tünde Nemzetközi sportrendezvény hatásainak a szervező város lakosai általi fogadtatása, észlelése és ezek jelentőségei - Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017, Győr példáján keresztül Dr. András Krisztina PhD egyetemi docens, tanszékvezető (Budapesti Corvinus Egyetem) Aktív doktorjelölt
Monostori   Ádám Az önkormányzatok gazdálkodását     érintő változások 2010-et követően Dr. Lados Mihály egyetemi docens (SZE) Passzív PhD hallgató
Morvay   Szabolcs Kultúra a regionális gazdaságban Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető, Dr. Fekete Dávid egyetemi adjunktus (SZE) Abszolvált 2016.06.16.
Nagy   Dávid A magyar felsőoktatás átalakításának lehetőségei Dr. Filep Bálint kancellár, egyetemi docens (SZE), Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Abszolvált 2016.06.16.
Nick   Gábor András Vállalatok a digitalizáció korszakában Lux Gábor tudományos főmunkatárs (MTA KRTK RKI) Aktív doktorjelölt
Országh   Ákos Felsőfokú intézmény alapításának     hatásai a város és kistérség versenyképességére Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Patay   Tünde A migrációpolitikák, valamint a     bevándorlási folyamatok és hatások összefüggéseinek regionális   szemléletű   vizsgálata Dr. Hardi Tamás egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Páthy   Ádám A kelet-közép-európai regionális központok fejlettségi típusai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Pesti-Farkas   István Az Ipar 4.0 hatása a magyar FMCG vállalatok ellátási láncaira, a söripar példáján bemutatva Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár (SZE), Dr. Andrej Lisec egyetemi docens (University of Maribor, Faculty of Logistics) Aktív doktorjelölt
Pongrácz   Ferenc Okos városok és innováció Dr. Lados Mihály egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Poreisz   Veronika A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Aktív doktorjelölt
Printz-Markó   Erzsébet Innováció a Nyugat-Dunántúl egészségturizmusában Dr. Darabos Ferenc egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Rácz   Irma Tudás- és tehetségmenedzsment kapcsolódása a gyakorlatban Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Rokolya   Balázs János Vállalkozások indulásának és     vállalatok működésének segítése helyi, térségi adottságokra építve és   ott   lehetőséget teremtve; különböző vállalatfejlesztési térségi   modellek   vizsgálatán keresztül  Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Soóki-Tóth   Gábor Csaba Ingatlanpiaci elemzés, mint az életképes várostervezés eszköze: a közösségi és magánszféra együttműködésének gazdaságilag racionális szabályozási lehetőségei Dr. Lados Mihály egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Spaller   Endre New trends on state innovation policies on SME's Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Szemerédi   Eszter A helyi pénzek hatásának vizsgálata a fenntarhatóság tükrében Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szennay   Áron A fenntarthatóság mobilitásmenedzsmentben való érvényesítésének lehetőségei Kelet-Közép     Európában  Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szujó   Krisztina Julianna Innováció menedzsment, termelési menedzsment Dr. Papp Ilona egyetemi docens, dékán (SZE) Passzív PhD hallgató
Takács   Andrea Egy lépéssel a  szervezetek sikeres változása előtt Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Laczkovits-Takács Tímea A közszolgáltatások  szervezésének elmélete és technikái az Új-wéber-i állam felé vezető úton Prof. Dr. Rechnitzer Jánosegyetemi tanár, Iskolavezető, Dr. Fekete Dávid egyetemi adjunktus (SZE) Aktív PhD hallgató
Tóth   Marcell László Smart city megoldások és koncepciók vizsgálata, kiemelt figyelemmel a fenntartható fejlődésre és az új gazdasági modellekre Dr. Lados Mihály egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Tóth   Tamás A támogatási rendszerek     regionális összehangolásának lehetőségei a megújuló energiatermelésben Dr. Lados Mihály egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató (EF)
Uszkai   Andrea A határ menti térségek integrációjának elméleti és gyakorlati vonatkozásai egy közép-európai térségben Dr. Hardi Tamás egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Vaszari   Tamás András Oroszország geogazdasági és   geopolitikai dilemmái a XXI. század elején, valamint ezek történelmi   előzményei Dr. Grúber Károly egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Vecsey   Erika A Győri kistérség fejlődése és a     társadalom részvétele Dr. Reisinger Adrienn egyetemi docens, dékánhelyettes (SZE), Dr. Hardi Tamás egyetemi docens (SZE) Passzív PhD hallgató
Vinkóczi   Tamás Helyi értékek szerepe a globalizálódó pénzügyi szolgáltatások tükrében Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes (SZE) Aktív PhD hallgató
Vörös   Tünde Sportberuházások     társadalmi-gazdasági értékelése – A költség-haszon elemzésben rejlő     lehetőségek Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens, dékánhelyettes (SZE) Aktív doktorjelölt

 

Gazdálkodás- és szervezéstudományi Alprogram     

 
     
Név
Téma Témavezető Státusz
Bakacs Márton Zsolt A humán tényezők szerepe a kockázatokban Alessandro Ancarani Associate Professor (University of   Catania) Passzív PhD hallgató
Bite Pál Zoltán Hungarian Engineering Research and Know How as competitive   product nowadays in the Middle East Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Bosnyák Edit The economic power of nonprofit organizations G. Keong Leong Professor (California State University   Dominguez Hills) Passzív PhD hallgató
Cseresznyés Adrienn Importance of emotional intelligence in leadership practice Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Domokos Bernadett The organisations’ motivation Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Dr. Horváth Hanga The history of contract theory and of law and economics Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Faragó Péter Economic, social and cultural environment to be considered   when starting-up and running a Middle-East micro-enterprise Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Ferenczy Bálint PUBLIC ART FUNDING MODELS AND THEIR SOCIO-ECONOMIC IMPACT IN   CENTRAL AND EASTERN EUROPE Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Gácsér Norbert György The possibilities of financial and economic   analysis of corporate databases Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Passzív PhD hallgató
Géczi Gergely Sport management in the early 21st century – the needed   transformation Dr. habil. Deli-Gray Zsuzsa (Groupe ESSCA) Aktív PhD hallgató
Havasréti Béla Assess the use of transdisciplinary approach to examine   whether health interventions positively contribute to combat public health   related issues in Hungary Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Passzív PhD hallgató
Hima Zoltán Taxes /corporate income tax Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Horváth Péter Organizational culture, leadership and business outcomes Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Horváth Zsolt Csaba Control and   innovation or the role of natural intelligence in the areas of digitalized   administration   Dr. Földesi Péter egyetemi tanár, rektor (SZE) Passzív PhD hallgató
Jose Jinu An Approach   To Valuate Green Properties in Urban Economy Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Kulcsár Zita Social evolution, the future of work. How   these global forces will affect the future of employees? Dr. Dörfler Viktor Senior Lecturer (Strathclyde Business   School, University of Strathclyde) Aktív PhD hallgató
Kupa Krisztina The effects of tax harmonisation and tax competition on the   states' tax revenues and foreign investments in the V4 countries and Croatia Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Ladinig Thomas The goal of the research is to prove that decentralized,   holistic management is capable to deal with increased complexity and dynamics   and that a production system based on Stafford Beer’s “Viable Systems Model”   can integrate all activities into a complete organizational system. Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató (EF)
Márkus-Tamás Zsolt INCREASING EFFICIENCY WITHIN THE ORGANIZATION THROUGH HR   DIGITAL TRANSFORATMATION – PEOPLE INSTEAD OF WORKFORCE AS A KEY ASPECT Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Passzív PhD hallgató
Saitova Elza How a top manager of the company can lead and   handle multinational teams when he/she faces with a lot of cross-cultural   issues Carmela di Mauro Associate Professor (University of Catania) Aktív PhD hallgató
Svibovich Anna Transdisciplinary approaches to Social Psychology Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szerdahelyi Miklós János “Small government” as a fake “core value” of American   Republicanism: the shift towards big government in the republican media and   advocacy groups Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár (NKE) Aktív PhD hallgató
Szűcs Ildikó SME financing and risk management from banking point of view Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Tordai István Botond Increase SMEs’ competitiveness in small states Carmela di Mauro Associate Professor (University of Catania) Aktív PhD hallgató
Tóth Árpád The effects of the IFRS implementations in Hungary with the   key focus on Lease contracts  Dr. habil Borbély   Katalin egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató (EF)
Bókay Márton Szabolcs The Central and Eastern Europe countries and their   possibilities to catch up with developed countries Dr. Banai Ádám PhD igazgató (Magyar Nemzeti Bank) Aktív PhD hallgató
Bókayné   Andráskó Beatrix Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Buics László Servitization of public services Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE), Dr. Süle Edit PhD egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Darabos Katalin Családi vállalkozások a generációváltás küszöbén Dr. Dörfler Viktor Senior Lecturer (Strathclyde Business School, University of Strathclyde), Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Dobra Zoltán Szervezeti kommunikáció (belső, külső, interkulturális,   nemzetközi és/vagy globális) és szervezeti kultúra Prof. Krishna Dhir, Professor and Dean, University of Hawaii at Hilo, USA Aktív PhD hallgató
dr. Tóth Máté   Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Sóti Attila Geopolitical problems and possible solutions of cybersecurity   to optimise data security Prof. Vattay Gábor egyetemi tanár (ELTE) Aktív PhD hallgató
Szabó Kinga India’s place in the new world order. Will India be a great   power or just remain as a developing country? Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Szendrői László Environmental criteria in supplier evaluation Prof. Krishna Dhir, Professor and Dean, University of Hawaii at Hilo, USA Aktív PhD hallgató
Szerdahelyi Tamás László The impact of Intelligent Transportation Systems (ITS) on   conventional transportation infrastructures Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Passzív PhD hallgató
Tóth-Haász Gabriella Decision support Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Varga Enikő Local organic farming in a global world Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.