Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány pályázatot hirdet a 2017. évre

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány pályázatot hirdet a 2017. évre hazai konferencia támogatásra, regionális tudományok kutatási program támogatásra és folyóirat támogatására.

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

pályázatot hirdet

 

a hazai konferencia támogatásra.

 

Pályázhatnak azon szervezetek, társaságok, csoportok, akik a regionális  tudományokhoz kapcsolódó hazai konferenciákat szerveznek, annak lebonyolítását végzik 2017 évben.

A támogatás a konferencia szervezéséhez járul hozzá, így terembérlet, különféle üzleti és gazdasági szolgáltatások igénybevételét, kiadványok megjelentetését, vendégek szállás költségeire és egyéb számlákkal egyértelműen igazolható, nem reprezentatív jellegű szolgáltatásokra.

 

A pályázat tartalmazza:

-          a rendezvény megrendezésének gyakoriságát, annak céljait, célközönségét, rendező szervezetet, annak rövid bemutatást,

-          a rendezvény adjon helyet és teremtsen alkalmat Enyedi György életművéhez kapcsolódó előadáshoz, vagy szekció megrendezéséhez,

-          a résztvevők köre, annak nagysága, az előadások száma, címei,

-          a tervezett kiadvány, vagy megjelenési forma (honlap, stb.),

-          támogatás igénybevételének módja, annak tartalmai.

 

A nyertes pályázó köteles az ERTA szimbólumát megjelentetni a konferencián jól látható helyen, annak kiadványaiban (honlap, stb.) feltüntetni. Ezeket fényképekkel (3 db) kell igazolni, illetve egy-egy kiadvány, elérhetési hely megküldésével.

 

Támogatás összege: 200 ezer Ft/ konferencia

Kiadható támogatások száma: 1 darab.

Elszámolás módja: Az Alapítvány nevére kiállított számla, számlák a jelzett támogatási irányokból.

Beadási folyamatos 2017. június 15-ig.

Elbírálás: két héten belül.

Pályázat beküldése elektronikusan: enyedialapitvany@gmail.com

 

 

 

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

pályázatot hirdet

 

regionális tudományok kutatási program támogatásra.

 

Pályázatnak szervezetek, szakmai tömörülések, egyének, akik a kutatási programot kívánnak kidolgozni a regionális  tudományok eddig nem vizsgált, vagy mellőzött témáiban.

A támogatás a kutatási program megvalósítását segítő szolgáltatások beszerzésére irányulhat, így adatvásárlásra, felmérések elvégzésére, kutatási összejövetelek szervezésére (utazás, szállás költség), kiadványok megjelentetésére (önálló könyv, monográfia, tanulmánykötet, tematikus szám), honlap/blog működtetésére, s minden további az adott kutatást  segítő egyértelmű nem személyi jellegű, számlával igazolható költségekre.

 

A pályázat tartalmazza:

-          kutatási koncepciót és programot, annak időbeli ütemezését,

-          a résztvevők körének (témavezető, kutatók) bemutatását,

-          az elérni kívánt eredményt, s annak megjelentetési helyét, közlési módját,

-          az igényelt támogatások pontos leírását,

-          más támogatók megnevezését, azok hozzájárulásának mértékét.

 

 A nyertes pályázó köteles az ERTA szimbólumát kutatási anyagokon megjelentetni jól látható helyen, annak kiadványaiban (honlap, stb.) feltüntetni. A kutatási eredményeket tartalmazó dokumentációt, összefoglalót az Alapítvány átadni és hozzájárulni annak közléséhez az Alapítvány honlapján.

 

Támogatás összege: 400 ezer Ft

Kiadható támogatások száma: 1 darab.

Elszámolás módja: Az Alapítvány nevére kiállított számla, számlák a jelzett támogatási irányokból.

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.

Elbírálás: egy hónapon belül.

Pályázat beküldése elektronikusan: enyedialapitvany@gmail.com

 

 

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

pályázatot hirdet

 

folyóirat támogatására.

 

Pályázhatnak azok a regionális tudományokhoz kapcsolódó nyomtatott és on-line hazai és nemzetközi folyóiratok, amelyeket a MTA RTB által meghatározott folyóirat listán legalább a „C” kategóriával rendelkeznek, s publikációk többsége a szakterületre vonatkozik.

A támogatásban előnyt élveznek a tematikus szám megjelentetése, ami valamilyen módon kapcsolódik Enyedi György munkaságához, vagy annak továbbfejlesztéséhez. A támogatás a folyóirat egy számának megjelentetési költségeit, vagy az ahhoz való hozzájárulást foglalja magában maximálisan 300 ezer Ft nagyságban.

 

A pályázat tartalmazza:

-          folyóirat bemutatása, kitérve a lektorálás módjára, a megjelenés gyakoriságára, példányszámok, olvasóközönség, minősítettség megadása,

-          a támogatandó szám tartalma, tematikus szám esetén a tanulmányok címe, rövid (500 n) bemutatása, szerzők ismertetése, tervezett megjelenése ideje, költségek ismertetése, más hozzájárulók megadása,

-          támogatás igény, elszámolás módja.

 

 A nyertes pályázó köteles az ERTA szimbólumát folyóiratban jól látható helyen, feltüntetni. Hozzájárulás adni, hogy az támogatott szám, illetve a folyóirat adott évi számai elérhetők legyenek az Alapítvány honlapján.

 

Támogatás összege: 300 ezer Ft/ folyóirat

Kiadható támogatások száma: 1 darab.

Elszámolás módja: Az Alapítvány nevére kiállított számla, számlák a jelzett támogatási irányokból.

Beadás: 2017. szeptember 30-ig.

Elbírálás: egy hónapon belül.

Pályázat beküldése elektronikusan: enyedialapitvany@gmail.com

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.