Az abszolutórium megszerzése

A végbizonyítvány (abszolutórium)               

 

A végbizonyítvány (abszolutórium) tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és kutatási/oktatási, publikációs kötelezettségének eleget tett.

 

Képzési követelmények szervezett képzés keretében

Követelmény

Kreditérték

Teljesítés   javasolt időintervalluma

Tantervi   oktatás, vizsgák   letétele (kötelező és választható tárgyak)

90 + 8

első   négy félév

Személyes   konzultáció a témavezetővel

20

III.,   IV., V. és VI. félév

Komplex   vizsga (tantervi oktatás: minden vizsga teljesítése, Személyes konzultáció a   témavezetővel I. és II., publikációk, konferencia, oktatás és/vagy kutatás)

A letételéhez min. 108 kredit   szükséges

IV.   félév végén

Kutatói   szeminárium I. és II.

12

V.   és VI. félév

Publikációk  

 

min. 55

folyamatosan   a képzés alatt

Konferencia   előadások

max. 33

folyamatosan   a képzés alatt

Oktatásban   és/vagy kutatásban való   részvétel

max. 22 (ebből oktatásból max. 15   kredit)

folyamatosan   a képzés alatt

Abszolutórium: tantárgyi   vizsgák sikeres teljesítése + előrehaladás a disszertációban +   oktatás/kutatás+ publikációk, konferencia előadás

A megszerzéséhez min. 240 kredit   szükséges

nyolc   félév

 

A doktori védésre való jelentkezés feltételei:
  • sikeres komplex vizsga
  • sikeres műhelyvita
  • abszolutórium
  • nyelvi és publikációs követelmények teljesítése.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/