A fokozatszerzési eljárás

A hallgatói jogviszony az abszolutóriummal (180 kredit megszerzése) a képzési idő végén – a felvételtől számított 36 hónap – de legkésőbb a felvételtől számított 72 hónappal megszűnik.

KÖVETELMÉNYEK a fokozatszerzés indításához

A fokozatszerzési eljárás menete:

A doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszűnése után legkésőbb két éven belül benyújtja fokozatszerzési kérelmét. A fokozatszerzési eljárás iránti kérelem benyújtási határideje: az őszi félévben szeptember 15., a tavaszi félévben február 15. A kérelmet a fokozatszerzési eljárás jelentkezési lapján a szükséges mellékletekkel kell benyújtani.
Az értekezést vagy a kérelemmel együtt vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani.
Az egyik nyelv ismeretét igazoló dokumentum a kérelemmel együtt, a másik nyelv ismeretét igazoló dokumentum legkésőbb az értekezéssel egyidejűleg benyújtandó.

A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az eljárást a benyújtástól számított két éven belül meg kell szüntetni, ha a kérelmező nem tesz eleget a feltételeknek.
Elutasítás esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év múlva lehet új kérelmet benyújtani.

A DIT meghatározza a szigorlati tárgyakat és a szigorlat időpontját, felkéri a bírálóbizottság (elnök, titkár, két hivatalos bíráló és további két tag, az egyik bíráló és a bizottság egy tagja külső tag) tagjait és a szigorlati bizottság (elnöke belső egyetemi tanár, legalább három tagú, harmada külső) tagjait.

A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított legfeljebb két éven belül lehet letenni. Védés csak a szigorlat után következhet.

A két bíráló a befogadástól számított első szorgalmi időszakra eső két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén egy év elteltével új értekezés nyújtható be.

Két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsátani.

A nyilvános vita során minden vendéglátással kapcsolatos költség a jelöltet terheli.

Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

 Az értekezés tartalmi és formai követelményei:

A Doktori Iskola szabályzatának módosítása folyamatban van, a módosított szabályzatban részletesen ismertetésre kerülnek a disszertáció formai és tartalmi követelményei. A jelenleg érvényben lévő követelmények az Iskola/Szabályzatok/RGDI menüpont alaptt olvasható.

 

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.