A Doktori Iskola törzstagjai

Név Beosztás Státusz Tudományterület Elérhetőség
Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia, PhD egyetemi tanár törzstag 2017-től gazdaságtudományok ablne@sze.hu
Prof. Dr. Barta Györgyi, DSc professzor emerita emerita alapító törzstag regionális barta@rkk.hu
Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc egyetemi tanár törzstag 2016-tól gazdaságtudományok bencsika@sze.hu 
Dr. Csizmadia Zoltán egyetemi docens törzstag 2014-től regionális csizmadia@sze.hu
Dr. Dőry Tibor PhD egyetemi docens törzstag 2017-től gazdaságtudományok doryti@sze.hu 
Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár törzstag 2013-tól regionális dusekt@sze.hu
Prof. Dr. Faragó László egyetemi tanár törzstag 2016-tól regionális farago@rkk.hu
Dr. Grúber Károly, PhD egyetemi docens törzstag 2017-től regionális gruber@sze.hu
Dr. Hardi Tamás, PhD egyetemi docens törzstag 2011-től regionális hardit@rkk.hu
Prof. Dr. Józsa László, CSc egyetemi tanár alapító törzstag gazdaságtudományok jozsal@sze.hu
Dr. Lados Mihály, CSc egyetemi docens alapító törzstag regionális ladosm@rkk.hu
Prof. Dr. Rechnitzer János, DSc egyetemi tanár alapító törzstag regionális rechnj@sze.hu
Prof. Dr. Róbert Péter, CSc egyetemi tanár törzstag 2011-től regionális probert@sze.hu
Somlyódyné Dr. habil. Pfeil Edit, PhD egyetemi tanár törzstag 2017-től regionális somlyody.edit@sze.hu
Prof. Dr. Szegedi Zoltán, CSc egyetemi tanár törzstag 2013-tól gazdaságtudományok szegedi.zoltan@sze.hu
Prof. Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, DSc egyetemi tanár alapító törzstag regionális sziren@rkk.hu
Prof. Dr. Vastag Gyula, DSc egyetemi tanár törzstag 2014-től gazdaságtudományok gvastag@gmail.com
         
Prof. Dr. Bőhm Antal, DSc professzor emeritus emeritus alapító törzstag  regionális bohm@mtapti.hu

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/