Lezárult eljárások

Fokozatot szereztek aktuális táblázat letölthető! (2014. szeptemberi állapot szerint)

 

Az alábbi lista feltöltése folyamatban!

Dr. Milassin László, a Nemzetközi Közjogi és Magánjogi Tanszék főiskolai docense 2005. április 20-án tett sikeres melléktárgyi, 2005. május 27-én tett sikeres főtárgyi szigorlatot. A „Az információs társadalom és az EU szerzői joga” című doktori értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2005. november 30-án került sor. A bírálóbizottság 92,42%-ra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése „cum laude” tudományága: állam és jogtudományok. Értekezése, tézisei magyarul, tézisei angolul

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa 2007. február 27-én sikeres melléktárgyi, 2007. február 28-án sikeres főtárgyi szigorlatot tett.Értekezésének címe: „Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés”, témavezetője: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár.
Az értekezés védésére és nyilvános vitájára 2007. március 23-án került sor, a bírálóbizottság 94,4%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "cum laude", tudományága: állam- és jogtudományok.
Értekezése, tézisei magyarul, tézisei angolul

Dr. Kovács Gábor, a Bűnügyi Tudományok Tanszéke egyetemi adjunktusa 2007. június 13-án sikeres fő- és melléktárgyi szigorlatot tett. Értekezésének címe: "A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra", témavezetője: Dr. Gellér Balázs egyetemi docens.
Az értekezés védésére és nyilvános vitájára 2007. június 25-én került sor, a bírálóbizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "summa cum laude", tudományága: állam- és jogtudományok.
Értékezése, tézisei magyarul, tézisei angolul

Dr. Smuk Péter egyetemi adjunktus 2007. június 13-án sikeres szigorlatot tett. Értekezéssének címe: "Ellenzéki jogok a parlamenti jogban", témavezetője: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár. Értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2007. október 3-án került sor, a bírálóbizottság 93%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "summa cum laude", tudományága: állam- és jogtudományok.
Értekezése, tézisei hozzáférhetőek itt.

Dr. Takács László főiskolai docens 2007. október 16-án sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "Komplex építési projektek folyamata és szervezése", témavezetője: Dr. Józsa László egyetemi docens. Értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2007. november 13-án került sor, a bírálóbizottság 94%-osra értékelte a jelölt teljesítményét. Az oklevél minősítése "cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Borbély Katalin tudományos munkatárs 2007. október 16-án sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "Hosszúra nyúlt átmenet", témavezetője: Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens. Értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2007. november 13-án került sor, a bírálóbizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét. Az oklevél minősítése "summa cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs 2007. október 16-án sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "Önkormányzati kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása", témavezetője: Dr. Lados Mihály egyetemi docens. Értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2007. december 18-án került sor, a bírálóbizottság 94%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Ercsey Ida egyetemi adjunktus 2008. június 3-án sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban", témavezetője: Dr. Józsa László egyetemi docens, SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2008. június 17-én került sor,  a bírálóbizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "summa cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Tárkányi Eszter egyetemi tanársegéd 2008. november 12-én sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "A referenciacsoportok szerepe a fogyasztói magatartásban”, témavezetője: Dr. Józsa László egyetemi tanár, SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2008. december 9-én került sor,  a bírálóbizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "summa cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Björn Freiberg egyetemi tanársegéd 2008. november 11-én sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) hatása tagországainak gazdaságpolitikájára”, témavezető: Dr. Bakonyi István egyetemi tanár, SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2009. február 27-én került sor,  a bírálóbizottság 66,7%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "rite", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Czeglédi Csilla egyetemi tanársegéd 2008. november 11-én sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon”, témavezetője: Dr. Józsa László, egyetemi tanár SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2009. január 22-én került sor,  a bírálóbizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "summa cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Galántainé Máté Zsuzsanna okl. közgazdász - tanár 2008. november 11-én sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásában”, témavezetője: Dr. Losoncz Miklós, egyetemi tanár SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2009. március 20-án került sor,  a bírálóbizottság 94,44%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Hegyi Fatime Barbara PhD hallgató 2008. november 11-én sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "Marketingorientált városfejlesztési elméleti modell”, témavezetője: Dr. Rechnitzer János, egyetemi tanár SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2009. január 20-án került sor,  a bírálóbizottság 85,7%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok (regionális tudományok).
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Smahó Melinda okleveles közgazdász 2008. november 11-én sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: "A tudás és a regionális fejlődés összefüggései”, témavezetője: Dr. Rechnitzer János, egyetemi tanár SZE. Értekezésének védésre és nyilvános vitájára 2009. március 12-én került sor,  a bírálóbizottság 94%-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése "summa cum laude", tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok (regionális tudományok).
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Lőrinczné Bencze Edit egyetemi adjunktus 2008. február 13-án nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A jelölt 2009. május 21-én „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: „Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás türkében”. Az értekezés nyilvános vitájára 2009. június 2-án került sor. A bizottság 94,44 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése „summa cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Takács Dávid egyetemi tanársegéd 2009. február 10-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A jelölt 2009. május 21-én „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: A ”Boldogság közgazdaságtana”. Az értekezés nyilvános vitájára 2009. június 8-án került sor. A bizottság 90,47 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „summa cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és  szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Erdős Ferenc tanszéki mérnök 2008. szeptember 15-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A jelölt 2009. május 21-én „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: „A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon”, az értekezés nyilvános vitájára 2009. június 15-én került sor. A bizottság 83,33 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „summa cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Filep Bálint egyetemi tanársegéd 2008. február 7-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A jelölt 2009. május 21-én „cum laude” minősítésű szigorlatot tett (80,5 %). Értekezésének címe: „Magyarországi nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói” Az értekezés nyilvános vitájára 2009. június 16-án került sor. A bizottság 86,67 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Gulyásné Csekő Katalin egyetemi docens 2009.május 21–én 66,67%-os eredménnyel, sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: „A standby letter of credit”. Értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2009. június 30-án került sor. A bíráló bizottság 83,3  %-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése „rite” (74,98 %) , tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Puster János PhD. hallgató 2009. május 21–én 88,88 %-os eredménnyel, sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: „Az élelmiszer-kiskereskedelem mikró és kisvállalkozásainak sikertényezői”. Értekezésének védésére és nyilvános vitájára 2009. június 25-én került sor. A bíráló bizottság 83,3  %-osra értékelte a jelölt teljesítményét, oklevelének minősítése „cum laude” (86,1 %) , tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Hegyi Barbara PhD. hallgató 2009. május 21–én 94 %-os eredménnyel, sikeres szigorlatot tett. Értekezésének címe: „Nagyvárosok által közvetített imázs mérése a nemzetközi versenyben” Az értekezés nyilvános vitájára 2010. január 19-én került sor. A bizottság 83,3 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „cum laude”, tudományága: regionálistudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Dr. Hofer Mária 2009. szeptember 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. Dr. Hofer Mária 2009. szeptember 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. Értekezésének címe: „Bioélelmiszerek fogyasztásának tendenciája Magyarországon”. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. március 30-án került sor. A bizottság 86,66 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Kovács András PhD hallgató 2010. január 4-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A jelölt 2010. február 18-án „cum laude” minősítésű szigorlatot tett (85,18 %). Értekezésének címe: Kereskedelem határok nélkül A határ menti kereskedelem fejlődési sajátosságai a szlovák-magyar határtérség nyugati felében. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. április 26-án került sor. A bizottság 94,33 %-ra (summa cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „cum laude”, tudományága: regionálistudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Reisinger Adrienn 2009. szeptember 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. A Jelölt 2010. április 27-én „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában – különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére.  Az értekezés nyilvános vitájára 2010. május 11-én került sor. A bizottság 88,33 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „summa cum laude”, tudományága: regionálistudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Némethné Gál Andrea 2009. szeptember 14-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. A Jelölt 2010. február 18-án „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: „A kis- és középvállalatok versenyképessége”. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. május 11-én került sor. A bizottság 94,44 % %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „summa cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezés-tudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Keller Veronika 2010. február 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a  kérelmét. A Jelölt 2010. április 27-én „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: Az értékesítésösztönzés mint stratégia és taktika a kiskereskedelemben. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. június 15-én került sor. A bizottság 86,7 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „summa cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Speiserné Bognár Krisztina 2010. február 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. A jelölt 2010. április 27-én „cum laude” minősítésű szigorlatot tett (83,3 %). Értekezésének címe: Az egyének tudásátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. június 15-én került sor. A bizottság 88,88%-ra (cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Juhász Tímea 2010. február 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. A jelölt 2010. április 27-én „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (91,66%). Értekezésének címe: Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. június 17-én került sor. A bizottság 100 %-ra (summa cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „summa cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Limpók Valéria 2010. február 15-én nyújtotta be a doktori cselekmény indítására a kérelmét. Jelölt 2010. április 27-én „cum laude” minősítésű szigorlatot tett (86,11 %). Értekezésének címe: A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára. Az értekezés nyilvános vitájára 2010. szeptember 6-án került sor. A bizottság 83 %-ra értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése: „cum laude”, tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
Értekezése, tézisei magyar és angol nyelven.

Kovács Norbert 2011. szeptember 15-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A Jelölt 2011. december 13-án „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: A piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon. Az értekezés nyilvános vitájára 2012. március 7-én került sor. A bizottság 100 %-ra (summa cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése „summa cum laude”,(100 %) tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.

Dr. Mosolygó Zsuzsa 2011. augusztus 30-án nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A Jelölt 2011. december 13-án „cum laude” minősítésű szigorlatot tett (83,33 %). Értekezésének címe: A népesség-elöregedés tőkepiaci hatásainak makrogazdasági megközelítése: vagyonzsugorodás, nyugdíjrendszeri dilemmák és a kormányzati Ponzi játék. Az értekezés nyilvános vitájára 2012. március 12-én került sor. A bizottság 93,3 %-ra (summa cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése „cum laude”(88,31 %), tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok.

Tamándl László 2011. szeptember 15-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A Jelölt 2011. december 13-án „cum laude” minősítésű szigorlatot tett (83,17 %). Értekezésének címe: A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői, különös tekintettel a diplomás pályakövetésre. Az értekezés nyilvános vitájára 2012. március 20-án került sor. A bizottság 88,8 %-ra (cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése „cum laude”(85,98 %), tudományága: regionális tudományok.

Kovács Zsolt 2012. február 15-én nyújtotta be kérelmét fokozatszerzési eljárásra. A Jelölt 2011. december 13-án „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (94,33 %). Értekezésének címe: Munkaerőpiac és felsőoktatás az észak-dunántúli térség példáján. Az értekezés nyilvános vitájára 2012. május 7-én került sor. A bizottság 94,4 %-ra (summa cum laude) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése „summa cum laude” (94,36 %), tudományága: regionális tudományok.

Tóth Péter 2011. szeptember15-én nyújtotta be kérelmét. A Jelölt 2011. december 13-án „summa cum laude” minősítésű szigorlatot tett (100 %). Értekezésének címe: Magyar települések az információs társadalomban. Az értekezés nyilvános vitájára 2012. május 22-én került sor. A bizottság 77,77 %-ra (rite) értékelte a Jelölt teljesítményét. Oklevelének minősítése „cum laude”(88,88 %), tudományága: regionális tudományok.

 

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.