Küldetés

Az Iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, hogy feltárja a közép- és kelet-európai térség területi szerkezetét, annak jelenlegi és jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző, s gátló tényezőket. Vizsgáljuk a nagyrégió gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatainak beágyazását, hiszen ha társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikerei tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt. Az együttműködés lehetséges dimenziója a regionális szintű kapcsolatok megjelenése és kiterjesztése. Szükséges tehát kutatni a jelenlegi és a jövőbeli térségi együttműködéseket, különbségeket, azokat alakító gazdasági tényezőket. Mindezek azonban csak megfelelő intézményi környezetben válhatnak stabillá, így nélkülözhetetlen az állami szintű, a területi (regionális és települési), a közösségi szerveződések tanulmányozása, azok összevetése. Lényeges továbbá a gazdasági egységek viselkedésének, piaci magatartásának és megjelenésének tanulmányozása, illetve maguknak a vállalati szervezetek irányításának, működésének tanulmányozása is.
A hely szelleme hat az oktatási-kutatási programra. Napjainkra már kimutatható, hogy a Bécs-Pozsony-Győr háromszögben formálódó gazdasági tér, amely a közép- és kelet-európai makro régiónak az egyik jövőbeli innovációs csomópontja. A fokozatosan felismerhető kapcsolati formák, legyenek azok a vállalatok, vagy a társadalom különféle szintjein, illetve a regionális szerkezetben, előremutató példái lehetnek a nagytérség jövőbeli együttműködésének és fejlődésének.
A regionális tudományok és a gazdaságtudomány erős kapcsolatára törekszünk a kutatási koncepcióinkban. A területi dimenzióban a gazdasági összefüggésekre, míg a gazdasági orientáltságú elemzésekben pedig a térbeli aspektusokra is fel kívánjuk hívni a figyelmet. A tér és a gazdaság elválaszthatatlan viszonya jelen van a képzési programokban, a témaajánlásokban és hallgatók kutatási munkákban.
A regionális tudomány módszereit és elemzési eljárásait alkalmazzuk a kutatási programokban. A képzésben a társadalomtudományi elemzéseken belül a területi dimenziót hangsúlyozzuk, de nem hanyagoljuk el a gazdaságtudomány vizsgálati szemléletét, különös érvénnyel a marketing tudományra, illetve a gazdasági egységek irányítására, szervezésére.
A képzési program összeállításánál célunk a két tudományág elméleti és módszertani rendszereinek bemutatása, a köztük lévő kapcsolatok hangsúlyozása, s ezzel a multidiszciplináris szemlélet és gondolkodási mód elsajátításának ösztönzése. 
A képzést és a tudományos megalapozást erősíti az egyetemhez szervesen kapcsolódó MTA RKK Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézete (alapítva 1986-ban), amely a hazai és a közép- és kelet-európai regionális kutatások egyik meghatározó szakmai műhelye. Az akadémiai intézettel való együttműködés a tudományos kapacitásokon túl a speciális infrastruktúra használatát biztosítja a programhoz, hiszen a kutatási programokba való bekapcsolódás mellett a szakkönyvtára, a dokumentumtára, az adatbázisai, az elemzési szoftverei, illetve a szerteágazó tudományos kapcsolatai hasznos és alkotó forrásai a kutatási programoknak. Már eddig is folyamatosan részt vettek az Intézet kutatói a programban (oktatás, témavezetés), illetve közös kutatások folytak a Karral, amelyekben az Iskola hallgatói aktívan vettek részt.

 

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/