Az Iskola vezetőjéről

Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár a hazai regionális tudomány egyik meghatározó személyisége. Több, mint húsz évig akadémiai kutatóintézetet vezetett, nagy kutatási tapasztalattal rendelkezik.

Határozott nemzetközi kapcsolatai döntően Ausztria és Németország felé irányulnak. 2002-2008 között az Egyetemen dékánként dolgozott, 2008-tól 2013-ig általános és tudományos rektorhelyettesként. A Tér és Társadalom főszerkesztője, az MTA Regionális Tudományos Bizottsága elnöke volt (1996-2008). Hazai szakmai kapcsolatai szerteágazóak.

Az Iskola programjában 5 tantárgyat visz, jelenleg 12 fő témavezetője és eddig az iskola keretében 22 tanítványa védett sikeresen, 8 főnél társ témavezető volt.

Eddigi munkássága során összesen 29 tanítványa kapott tudományos fokozatot.

Rendszeresen meghívják előadni más doktori iskolákba és mesterprogramokba, két másik iskolában témavezető. Folyamatosan végez kutatómunkát, rendszeresen publikál, tart tudományos előadásokat. Az Iskola munkájában személyesen is aktívan részt vesz. 

Legjelentősebb tudományos eredmények:
- Az innovációk térbeli terjedése témakörrel elsőként foglalkozott a hazai szakirodalomban. Az 1993-ban megjelent könyve alapműnek számít, napjainkban is rendszeresen hivatkozzák. Az területi innovációs rendszerekkel a továbbiakban is foglalkozott, annak témakörét fokozatosan kibővítette, s ezekbe hallgatót bevonta, amiből sikeres doktori disszertáció is született. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik, bár önálló tudományos blokknak tekinthető a városhálózat egészének és egyes tagjainak megújítási potenciáljában végzett kutatásai.
- A regionális gazdaságtan hazai elméleti tankönyvét Lengyel Imre professzorral együtt írta. Ez a munka mind az oktatásban, mind a kutatásban meghatározó műnek számít. Ebben a témában folytatja kutatásait, így jelenleg a területi politika, mint a regionális gazdaság alakításának rendszerével foglalkozik.
- A területi tervezés módszertanának kidolgozása a munkásságának a következő metszete. A Területi stratégiák című munkája és az arra épülő kutatások fontos keretét adták a hazai területi tervezés megújításának, annak döntően a stratégiai szemléletű alakításának.

 

Prof. Dr. Rechnitzer János iskolavezető önéletrajza ezen a linken elérhető.

AZ ÚJ, 2+2 ÉVES DOKTORI KÉPZÉS IDŐRENDJE

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/