Az értekezés tervezet előzetes vitája, a műhelyvita

21.§

Az értekezés tervezet előzetes vitája, a műhelyvita

 

(1 ) A sikeres komplex vizsga után szervezhető a műhelyvita. (Az értekezés tervezet formai és tartalmi követelményeit az RGDI TVSZ 8. számú melléklete tartalmazza.)

 

(2) A vitára meg kell hívni a tudományterület egyetemen kívüli kutatóit, oktatóit is.  A vita állásfoglalását jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv nyilvános. Az értekezés tervezetet két előopponens bírálja el, akik közül az egyik az egyetemmel nem áll közalkalmazotti jogviszonyban. Előopponens nem lehet a Jelölt tanszékén dolgozó kolléga, továbbá olyan személy, aki munkahelyi függelmi vagy rokoni kapcsolatban áll a Jelölttel.

 

(3) A műhelyvitát a témavezető tanszéke szervezi, vagy ha nem tartozik tanszékhez, akkor az RGDI titkársága. A műhelyvitára az RGDI TVSZ 6. számú mellékletében található jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A műhelyvitát az illetékes tanszékvezető-, vagy egyetemi tanára vezeti, nem tanszékhez tartozó témavezető esetében az RGDI vezetője jelöli ki műhelyvita vezetőjét. Bizottsági tag nem lehet a Jelölt tanszékén dolgozó kolléga, továbbá olyan személy, aki munkahelyi függelmi vagy rokoni kapcsolatban áll a Jelölttel.

 

(4) A műhelyvitára az értekezés tervezetét két példányban kell benyújtani (spirálozva), valamint a tézisfüzet tervezetet (a tézisfüzet tervezet formai és tartalmi követelményeit az RGDI TVSZ 9. számú melléklete tartalmazza) három példányban. El kell juttatni továbbá minden érdeklődő számára a tervezetet és/vagy a tézisfüzet tervezetet.

 

(5) A műhelyvita elő opponenseit a tanszék-, vagy a RGDI titkárság kéri fel az RGDI vezetőjének hozzájárulásával. A műhelyvita időpontját, helyét be kell jelenteni az RGDI titkárságán és azt a honlapon közölni kell a tézisfüzet tervezettel együtt. Az elő opponensi vélemény összeállításának szempontjait a RGDI TVSZ 10. számú melléklete tartalmazza.

 

(6) A műhelyvita jegyzőkönyvében egyértelműen rögzíteni kell, hogy a tervezet három, hat, vagy tizenkettő hónapon túl nyújtható be a nyilvános vitára.

 

(7) A jegyzőkönyvet meg kell kapniuk a nyilvános vitára benyújtott disszertáció bírálóinak, akik ellenőrzik, hogy a jelölt figyelembe vette-e a műhelyvitán elhangzott kritikai észrevételeket.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.