Szigorlat

A doktori szigorlati vizsgára az előre megjelelölt témakörökhöz tartozó tételsorés az ajánlott irodalom témakörönként az alábbi linkekről tölthető le:

Közép Európa története doktori szigorlat témakörei

Marketing doktori szigorlat témakörei

Menedzsment doktori szigorlat témakörei

Nemzetközi gazdaságtan doktori szigorlat témakörei

Pénzügytan doktori szigorlat témakörei

Regionális gazdaságtan I. doktori szigorlat témakörei 2015 ősztől

Regionális gazdaságtan II. (Területi politika) doktori szigorlat témakörei 2015 ősztől

Logisztika- és ellátási lánc menedzsment doktori szigorlat témakörei

 

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint:

24.§

A doktori szigorlat

 

(1) A doktori védés előfeltétele a doktori szigorlat sikeres letétele, amelynek össze­tevői és ismeretkörei függetlenek attól, hogy a jelölt szervezett vagy egyéni felkészítés formájában, vagy egyéni felkészülőként kapcsolódik az iskola programjához. 

(2) A doktori szigorlat szóbeli vizsga.

(3) A doktori szigorlat két szigorlati tárgyi blokkból áll: fő- és melléktárgy, tudományágak szerint regionális tudományi és gazdálkodástudományi szakterületekből. A doktorjelölt témája dönti el, hogy a főtárgy melyik tudományághoz tartozik. A témavezető kezdeményezheti a fő- és melléktárgyak kijelölését.

(4) A regionális tudományi blokkból szigorlatozni mindkét alkotó diszciplínában értekezést író jelölt számára kötelező. A regionális tudományi blokk kötelező szigorlati tantárgyai a regionális gazdaságtan és/vagy a regionális politika. A két tantárgyból azt kell választani, ami a jelölt kutatásához közelebb áll.

(5) A doktori szigorlat nyilvános, azon bármely érdeklődő megjelenhet. A szigorlat meghirdetéséről és a szóbeli vizsga nyilvánosságának biztosításáról a Doktori Iskola gondoskodik.

(6) A szigorlatot tárgyanként pontozással kell minősíteni. A szigorlat végeredményét a két tárgy eredményének átlaga adja. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai tárgyanként 1-től 5-ig fokozatú skálán pontozzák, az egyes tárgyak minősítését a kapott pontok számtani közepe adja. A szigorlat eredményes, ha a doktorjelölt tárgyanként megkapta a megszerezhető pontszámok 66,7%-át. A szigorlat minősítését a kijelölt szigorlati tantárgyakban elért összpontszámhoz viszonyított arányban kell megállapítani:

  • „summa cum laude” – 90,00 és 100 % között,
  • „cum laude” – 80,00 és 89,99 % között,
  • „rite” – 66,70 és 79,99 % között.

 Az eredményt a szigorlat után ki kell hirdetni.

(7) A sikertelen szigorlat letételét hat hónap elteltével még egyszer meg lehet kísérelni. A megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni. Ha a vizsga a második alkalommal is sikertelen, az eljárást le kell zárni. Új eljárás megkezdésére két év elteltével kerülhet sor.

 

25.§

A szigorlati bizottság

 

(1) A szigorlati bizottság tagjai a doktori iskola oktatói, akiket a TDT jóváhagyásával a RGDI vezetője kér fel az egyes szigorlatokra, vagy szigorlati periódusokra.

(2) A bizottság tagjainak tudományos fokozattal kell rendelkezniük, és legfeljebb egy olyan tagja lehet, aki nem az iskola alapdiszciplínáinak megfelelő tudományágból szerzett tudományos fokozatot.

(3) A szigorlati bizottságnak legalább három, köztük egy az egyetemmel közalkalmazotti munkaviszonyban nem álló tagja van. A bizottság tagjai egyben vizsgáztatási feladatot is elláthatnak.

 

A régi rendszer szerint a szigorlatra jelentkezés a fokozatszerzés megindításával együtt történik a sikeres munkahelyi vita után.

Az új rendszer szerint először jelentkezni kell fokozatszerzésre, majd ezt követően két éven belül kell lebonyolítani a munkahelyi vitát, a szigorlatot és a védére jelentkezést. Szigorlatra csak az jelentkezhet, aki sikeres műhelyvitán van túl. Erre külön kell jelentkezni, a jelentkezési lap itt letölthető.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. ÚT210.
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu

SzEEDSM Doctoral Program

Eseménynaptár

Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00
Véradás 2017. szeptember 28. 10:00 - 15:00