Hallgatók és témavezetőik

Név
Téma Témavezető Státusz
Albert   Tóth Attila Területfejlesztés a szállodaipar     fejlődésének tükrében Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt (EF)
Bakó   Tamás Jugoszlávia gazdaságpolitikai   sikerei és ellentmondásai Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető, Lőrinczné dr. Bencze Edit főiskolai   tanár   (Kodolányi János Főiskola) Passzív doktorjelölt (EF)
Balassa   Bernadett A gazdálkodás erkölcsi mércéje Dr. Somogyi Ferenc egyetemi     docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Barabás   Réka Felsőoktatási intézmények     tervezési, stratégiai tervezési folyamata Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Passzív PhD hallgató
Berkes   Judit Az egyetemi kutatóműhelyekben     megvalósuló K+F tevékenység és hozamaik terjedése innováció diffúziós     modellen keresztül  Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Bognár   Tamás Tudásmenedzsment és innováció     kapcsolata a vállalati életben. A karrierfejlődést segítő új módszerek   kidolgozása Prof. Dr. Bencsik Andrea     egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Bükiné   Foki Ariel A Regionális Kiválóság Modell     fejlesztési lehetőségei a közép-kelet-európai térség járműiparában Dr. Konczosné Dr. habil.     Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Abszolvált 2016.01.30.
Dános   Zsolt A tehetséggondozás és     szakemberképzés regionális fejlesztési irányai és lehetőségei a hazai     felsőoktatásban Dr. Reisinger Adrienn egyetemi docens,     dékánhelyettes (SZE) Abszolvált 2016.06.18.
Darida   Zsuzsa Az innovációs folyamat sikerét     meghatározó tudás (kompetencia) faktorok elemzése Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt
Essősy   Ákos Önkormányzati működési     hatékonyság a közigazgatási menedzsment-reformok és a jó kormányzás elveinek     tükrében Somlyódyné Dr. habil. Pfeil Edit     egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Faragó   Beatrix Társadalmi tér hatása a sport és a tehetségmenedzsment kölcsönhatásában Dr. Konczosné Dr. habil.     Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Gajzágó   Gergő Attila Regionális politikák     magyarországi megvalósulása és az EU támogatási alapok magyarországi     felhasználása Lux Gábor tudományos főmunkatárs   (MTA KRTK RKI) Aktív PhD hallgató
Gombos   Szandra Kultúra Dr. Bugovics Zoltán egyetemi     docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Gondos   Borbála Turizmus és életminőség     kapcsolatának vizsgálata a fogyatékossággal élők (mozgáskorlátozottak)     körében Dr. Nárai Márta egyetemi docens     (SZE), Dr. Jandala Csilla (Edutus Főiskola) Aktív doktorjelölt (EF)
Gyimesi   Áron Átalakítja-e az Ipar4.0 a piaci     versenyképesség ma ismert ismérveit?  Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Honvári   Patrícia Összefüggések a klímaváltozás és     a vidéki térségek társadalmi-gazdasági változásai között Dr. Szörényiné Kukorelli Irén     egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt
Horváthné   Fábián Myrtill Katalin A népesség-elöregedés     társadalmi-gazdasági hatásai Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Kecskés   Petra A földrajzi közelség szerepe és   a közelség további értelmezésének lehetőségei a XXI. századi szervezetközi   relációkban Ablonczyné Dr. habil. Mihályka     Lívia egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE), Dr. Tompos Anikó egyetemi   docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Keglovich   Júlia Magyarországi kis és közepes     szállodák hatékony vezetés és gazdálkodás menedzsmentje  Dr. Happ Éva   tanszékvezető, egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Kocsis   Anett Az intézményi     marketingkommunikáció szerepe a fiatalok továbbtanulási döntéseiben Prof. Dr. Józsa László egyetemi     tanár (SZE) Passzív PhD hallgató
Kovács   Előd Péter Szombathely, mint     közép-nagyváros innovációs potenciáljának elemzése és innovációs jövőképének     meghatározása Dr. Barta Györgyi professzor     emerita (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete) Aktív doktorjelölt
Krankovits   Melinda A felnőttképzésben résztvevő     egyén motivációja, a munkaerőpiac igény-kínálati viszonya és az   egyetem   képzési kínálatának egymásra hatása.  Prof. Dr. Szörényiné Kukorelli     Irén egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Kriskó   Andrea A klíringrendszerek fejlődése –     centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek Dr. Tatay Tibor egyetemi docens     (SZE) Aktív doktorjelölt
Lévai   András A közösségi hálózatok hatása a     tudásmenedzsmentre  Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Lieszkovszky   József Pál A tömegközlekedés területi és     társadalmi összefüggései Magyarországon (régebbi adat!) Dr. Hardi Tamás egyetemi docens     (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Majoros   Károly Tamás  Az önvezető gépjárművek     megjelenésének gazdasági és társadalmi hatásai  Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Máté   Tünde Sportfinanszírozás Dr. András Krisztina egyetemi     docens (Budapesti Corvinus Egyetem) Aktív doktorjelölt
Monostori   Ádám Az önkormányzatok gazdálkodását     érintő változások 2010-et követően Dr. Lados Mihály egyetemi docens     (SZE) Passzív PhD hallgató
Morvay   Szabolcs A kultúra, mint regionális és     társadalmi fejlesztőerő Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető, Dr. Fekete Dávid egyetemi adjunktus (SZE) Aktív PhD hallgató
Nagy   Dávid Oktatási stratégiák     Magyarországon Dr. Filep Bálint kancellár,   egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Nick   Gábor András Menedzsment problémák,     menedzseri döntések a negyedik ipari forradalomban Lux Gábor tudományos főmunkatárs     (MTA KRTK RKI) Aktív doktorjelölt
Országh   Ákos Felsőfokú intézmény alapításának     hatásai a város és kistérség versenyképességére Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Patay   Tünde A migrációpolitikák, valamint a     bevándorlási folyamatok és hatások összefüggéseinek regionális   szemléletű   vizsgálata Dr. Hardi Tamás egyetemi docens     (SZE) Aktív doktorjelölt
Páthy   Ádám Határmenti térségek együttélési     viszonyai, kisebbségek és regionális együttműködés Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Pesti-Farkas   István Logisztikai folyamatok     elektronikus megoldásai Prof. Dr. Szegedi Zoltán     egyetemi tanár (SZE), Dr. Andrej Lisec egyetemi docens (University of Maribor, Faculty of Logistics) Aktív doktorjelölt
Pongrácz   Ferenc Okos városok és innováció Dr. Lados Mihály egyetemi docens     (SZE) Aktív doktorjelölt
Poreisz   Veronika Telephelyelméletek, térbeli     modellek kiskereskedelmi alkalmazhatósága Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi     tanár, tanszékvezető (SZE) Aktív doktorjelölt
Printz-Markó   Erzsébet Innováció a Nyugat-Dunántúl     egészségturizmusában Dr. Darabos Ferenc egyetemi     docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Rácz   Irma A tudásmenedzsment és az     igényalapú tehetségmenedzsment kapcsolódása a gyakorlatban Prof. Dr. Bencsik Andrea     egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Rokolya   Balázs János Vállalkozások indulásának és     vállalatok működésének segítése helyi, térségi adottságokra építve és   ott   lehetőséget teremtve; különböző vállalatfejlesztési térségi   modellek   vizsgálatán keresztül  Prof. Dr. Rechnitzer János     egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Soóki-Tóth   Gábor Csaba Magánberuházások negatív     hatásainak kompenzációja és a közösségi kötelezettségvállalás méltányos     mértéke Dr. Lados Mihály egyetemi docens     (SZE) Aktív PhD hallgató
Spaller   Endre Innovációs politikák a Visegrádi     országokban Dr. Dőry Tibor egyetemi docens,     tanszékvezető (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Szemerédi   Eszter A győri térség vállalatainak CSR     tevékenysége Dr. Szigeti Cecília egyetemi     docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szennay   Áron A fenntarthatóság     mobilitásmenedzsmentben való érvényesítésének lehetőségei Kelet-Közép     Európában  Dr. Szigeti Cecília egyetemi     docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szujó   Krisztina Julianna Munkavállalók új     családmodellből, a vállalatok vezetőinek szempontjából Dr. Papp Ilona egyetemi docens,     dékán (SZE) Passzív PhD hallgató
Takács   Andrea Egy lépéssel a  változások   sikere előtt Prof. Dr. Bencsik Andrea     egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Takács   Tímea A közszolgáltatások     szervezésének elmélete és technikái az Új-wéber-i állam felé vezető úton Prof. Dr. Rechnitzer Jánosegyetemi tanár, Iskolavezető, Dr. Fekete Dávid egyetemi adjunktus (SZE) Aktív PhD hallgató
Tóth   Marcell László Fenntartható fejlődés vizsgálata     települések esetében Dr. Lados Mihály egyetemi docens     (SZE) Aktív PhD hallgató
Tóth   Tamás A támogatási rendszerek     regionális összehangolásának lehetőségei a megújuló energiatermelésben Dr. Lados Mihály egyetemi docens     (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Uszkai   Andrea A gazdasági integráció szintjei     a CENTROPE térségben Dr. Hardi Tamás egyetemi docens     (SZE) Aktív doktorjelölt
Vaszari   Tamás András Oroszország geogazdasági és   geopolitikai dilemmái a XXI. század elején, valamint ezek történelmi   előzményei Dr. Grúber Károly egyetemi     docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Vecsey   Erika A Győri kistérség fejlődése és a     társadalom részvétele Dr. Reisinger Adrienn egyetemi     docens, dékánhelyettes (SZE), Dr. Hardi Tamás egyetemi docens (SZE) Passzív PhD hallgató
Vinkóczi   Tamás A háztartások megtakarításai Dr. Kovács Gábor egyetemi     docens, dékánhelyettes (SZE) Aktív PhD hallgató
Vörös   Tünde Sportberuházások     társadalmi-gazdasági értékelése – A költség-haszon elemzésben rejlő     lehetőségek Dr. Koppány Krisztián egyetemi     docens, dékánhelyettes (SZE) Aktív doktorjelölt

 

Gazdálkodás- és szervezéstudományi Alprogram     

 
     
Név
Téma Témavezető Státusz
Bakacs Márton Zsolt A humán tényezők szerepe a kockázatokban Alessandro Ancarani Associate Professor (University of   Catania) Passzív PhD hallgató
Bite Pál Zoltán Hungarian Engineering Research and Know How as competitive   product nowadays in the Middle East Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Bosnyák Edit The economic power of nonprofit organizations G. Keong Leong Professor (California State University   Dominguez Hills) Passzív PhD hallgató
Cseresznyés Adrienn Importance of emotional intelligence in leadership practice Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Domokos Bernadett The organisations’ motivation Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Dr. Horváth Hanga The history of contract theory and of law and economics Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Faragó Péter Economic, social and cultural environment to be considered   when starting-up and running a Middle-East micro-enterprise Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Ferenczy Bálint PUBLIC ART FUNDING MODELS AND THEIR SOCIO-ECONOMIC IMPACT IN   CENTRAL AND EASTERN EUROPE Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Gácsér Norbert György The possibilities of financial and economic   analysis of corporate databases Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Passzív PhD hallgató
Géczi Gergely Sport management in the early 21st century – the needed   transformation Dr. habil. Deli-Gray Zsuzsa (Groupe ESSCA) Aktív PhD hallgató
Havasréti Béla Assess the use of transdisciplinary approach to examine   whether health interventions positively contribute to combat public health   related issues in Hungary Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Passzív PhD hallgató
Hima Zoltán Taxes /corporate income tax Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Horváth Péter Organizational culture, leadership and business outcomes Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Horváth Zsolt Csaba Control and   innovation or the role of natural intelligence in the areas of digitalized   administration   Dr. Földesi Péter egyetemi tanár, rektor (SZE) Aktív PhD hallgató
Jose Jinu An Approach   To Valuate Green Properties in Urban Economy Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Kulcsár Zita Social evolution, the future of work. How   these global forces will affect the future of employees? Dr. Dörfler Viktor Senior Lecturer (Strathclyde Business   School, University of Strathclyde) Aktív PhD hallgató
Kupa Krisztina The effects of tax harmonisation and tax competition on the   states' tax revenues and foreign investments in the V4 countries and Croatia Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Ladinig Thomas The goal of the research is to prove that decentralized,   holistic management is capable to deal with increased complexity and dynamics   and that a production system based on Stafford Beer’s “Viable Systems Model”   can integrate all activities into a complete organizational system. Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Márkus-Tamás Zsolt INCREASING EFFICIENCY WITHIN THE ORGANIZATION THROUGH HR   DIGITAL TRANSFORATMATION – PEOPLE INSTEAD OF WORKFORCE AS A KEY ASPECT Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Németh János An analysis of complex systems impacting the directions of the   hungarian wheat export in a continiosuly changing economic, legal and   geopolitical environment Prof. Vattay Gábor egyetemi tanár (ELTE) Aktív PhD hallgató
Saitova Elza How a top manager of the company can lead and   handle multinational teams when he/she faces with a lot of cross-cultural   issues Carmela di Mauro Associate Professor (University of Catania) Aktív PhD hallgató
Svibovich Anna Transdisciplinary approaches to Social Psychology Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szerdahelyi Miklós János “Small government” as a fake “core value” of American   Republicanism: the shift towards big government in the republican media and   advocacy groups Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár (NKE) Aktív PhD hallgató
Szűcs Ildikó SME financing and risk management from banking point of view Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE) Aktív PhD hallgató
Tordai István Botond Increase SMEs’ competitiveness in small states Carmela di Mauro Associate Professor (University of Catania) Aktív PhD hallgató
Tóth Árpád The effects of the IFRS implementations in Hungary with the   key focus on Lease contracts  Dr. habil Borbély   Katalin egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Bacher Péter   Dr. Dörfler Viktor Senior Lecturer (Strathclyde Business   School, University of Strathclyde) Aktív PhD hallgató
Balasy Zsolt How globalization of capital markets affect the toolkits of   central banks? Dr. Dörfler Viktor Senior Lecturer (Strathclyde Business   School, University of Strathclyde) Aktív PhD hallgató
Bókay Márton Szabolcs The Central and Eastern Europe countries and their   possibilities to catch up with developed countries Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Bókayné   Andráskó Beatrix Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Buics László The field of global supply chains and supply networks. The   optimization and sustainability of a system Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Darabos Katalin Családi vállalkozások a generációváltás küszöbén Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Dobra Zoltán Szervezeti kommunikáció (belső, külső, interkulturális,   nemzetközi és/vagy globális) és szervezeti kultúra Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
dr. Tóth Máté   Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Gál István A logisztika a vállalkozások versenyképességének szolgálatában Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Missura Gábor Jenő Bizalom (bizalomhiány) gazdasági hatása a szervezeti   működésben Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Polster Csilla Vezetőváltás családi vállalkozások esetén Dr. Konczosné Dr. habil. Szombathelyi Márta egyetemi docens   (SZE) Aktív PhD hallgató
Rechnitzer Zsófia Gizella The integration possibilities of the Central and Eastern   European contemporary art market Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Sóti Attila Geopolitical problems and possible solutions of cybersecurity   to optimise data security Prof. Vattay Gábor egyetemi tanár (ELTE) Aktív PhD hallgató
Szabó Kinga India’s place in the new world order. Will India be a great   power or just remain as a developing country? Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Szalai István   Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Szendrői László Environmental criteria in supplier evaluation Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Szerdahelyi Tamás László The impact of Intelligent Transportation Systems (ITS) on   conventional transportation infrastructures Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Passzív PhD hallgató
Tóth-Haász Gabriella Decision support Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató
Varga Enikő Local organic farming in a global world Prof. Dr. Baracskai Zoltán (SZE) Aktív PhD hallgató

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. ÚT210.
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu