Hallgatók és témavezetőik (2017. szeptemberi állapot szerint)

Név Téma Témavezető Státusz
Albert Tóth Attila Területfejlesztés a szállodaipar   fejlődésének tükrében Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt (EF)
Bakó Tamás Jugoszlávia gazdaságpolitikai   sikerei és ellentmondásai Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető, Lőrinczné dr. Bencze Edit főiskolai tanár   (Kodolányi János Főiskola) Aktív doktorjelölt (EF)
Balassa Bernadett A gazdálkodás erkölcsi mércéje Dr. Somogyi Ferenc egyetemi   docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Barabás Réka Felsőoktatási intézmények   tervezési, stratégiai tervezési folyamata Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Berkes Judit Az egyetemi kutatóműhelyekben   megvalósuló K+F tevékenység és hozamaik terjedése innováció diffúziós   modellen keresztül  Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Bognár Tamás Tudásmenedzsment és innováció   kapcsolata a vállalati életben
    A karrierfejlődést segítő új módszerek kidolgozása
Prof. Dr. Bencsik Andrea   egyetemi tanár Abszolvált 2016.06.18.
Bükiné Foki Ariel A Regionális Kiválóság Modell   fejlesztési lehetőségei a közép-kelet-európai térség járműiparában Dr. Konczosné Dr. habil.   Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Abszolvált 2016.01.30.
Dalos-Kovács Gabriella Innovatív telekommunikációs   szolgáltatások marketingje Dr. Süle Edit  egyetemi docens (SZE) Abszolvált 2011.06.30.
Dános Zsolt A tehetséggondozás és   szakemberképzés regionális fejlesztési irányai és lehetőségei a hazai   felsőoktatásban Dr. Rechnitzer János egyetemi   tanár, Iskolavezető (SZE), Dr. Reisinger Adrienn egyetemi docens,   dékánhelyettes (SZE) Abszolvált 2016.06.18.
Darida Zsuzsa Az innovációs folyamat sikerét   meghatározó tudás (kompetencia) faktorok elemzése Prof. Dr. Józsa László egyetemi   tanár (SZE) Abszolvált 2017.06.10
Essősy Ákos Önkormányzati működési   hatékonyság a közigazgatási menedzsment-reformok és a jó kormányzás elveinek   tükrében Somlyódyné Dr. habil. Pfeil Edit   egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Faragó Beatrix Tehetségmenedzsment a sport   általi társadalmi befogadás tükrében Dr. Konczosné Dr. habil.   Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Gajzágó Gergő Attila Regionális politikák   magyarországi megvalósulása és az EU támogatási alapok magyarországi   felhasználása Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Gombos Szandra Kultúra Dr. Bugovics Zoltán egyetemi   docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Gondos Borbála Turizmus és életminőség   kapcsolatának vizsgálata a fogyatékossággal élők (mozgáskorlátozottak)   körében Dr. Nárai Márta egyetemi docens   (SZE), Dr. Jandala Csilla (Edutus Főiskola) Aktív doktorjelölt (EF)
Gyimesi Áron Átalakítja-e az Ipar4.0 a piaci   versenyképesség ma ismert ismérveit?  Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Honvári Patrícia Összefüggések a klímaváltozás és   a vidéki térségek társadalmi-gazdasági változásai között Dr. Szörényiné Kukorelli Irén   egyetemi tanár (SZE) Aktív doktorjelölt
Horbulák Zsolt Változatok a rendszerváltozásra   - Csehszlovákia és Magyarország Dr. habil. Honvári János CSc,   egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Horváthné Fábián Myrtill Katalin A népesség-elöregedés   társadalmi-gazdasági hatásai Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Jakab Petra Győr hírnevének vizsgálata és   annak hatása a város versenyképességére Dr. Konczosné Dr. habil.   Szombathelyi Márta egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Kecskés Petra A határ menti nemzetközi   együttműködések összehasonlító vizsgálata a kultúrák tükrében Ablonczyné Dr. habil. Mihályka   Lívia egyetemi tanár, tanszékvezető (SZE) Aktív doktorjelölt
Keglovich Júlia Magyarországi kis és közepes   szállodák hatékony vezetés és gazdálkodás menedzsmentje  Dr. Happ Éva tanszékvezető,   egyetemi docens (SZE), Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Iskolavezető   (SZE) Aktív PhD hallgató
Kocsis Anett Az intézményi   marketingkommunikáció szerepe a fiatalok továbbtanulási döntéseiben Prof. Dr. Józsa László egyetemi   tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Kovács Előd Péter Szombathely, mint   közép-nagyváros innovációs potenciáljának elemzése és innovációs jövőképének   meghatározása Dr. Barta Györgyi professzor   emerita (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete) Aktív doktorjelölt
Krankovits Melinda A felnőttképzésben résztvevő   egyén motivációja, a munkaerőpiac igény-kínálati viszonya és az egyetem   képzési kínálatának egymásra hatása.  Prof. Dr. Szörényiné Kukorelli   Irén egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Kriskó Andrea A klíringrendszerek fejlődése –   centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek Dr. Tatay Tibor egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt
Kucséber László Zoltán Vállalati fúziók és   felvásárlások Dr. Katits Etelka egyetemi   docens (Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor KTK) Aktív doktorjelölt
Ladinig Thomas Decentralized production   management Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi   tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
László Tamás A határtérség környezeti   állapotának átalakulása a magyar-szlovák-osztrák-cseh határfolyók térségében Dr. Hardi Tamás egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Lévai András A közösségi hálózatok hatása a   tudásmenedzsmentre  Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Lieszkovszky József Pál A tömegközlekedés területi és   társadalmi összefüggései Magyarországon (régebbi adat!) Dr. Hardi Tamás egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Majoros Károly Tamás  Az önvezető gépjárművek   megjelenésének gazdasági és társadalmi hatásai  Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Felvett
Máté Tünde Sportfinanszírozás Dr. András Krisztina egyetemi   docens (Budapesti Corvinus Egyetem) Aktív doktorjelölt
Monostori Ádám Az önkormányzatok gazdálkodását   érintő változások 2010-et követően Dr. Lados Mihály egyetemi docens   (SZE) Passzív PhD hallgató
Morvay Szabolcs A kultúra, mint regionális és   társadalmi fejlesztőerő Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Nagy Dávid Oktatási stratégiák   Magyarországon Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Németh Krisztina Stratégiai és operatív   controlling a hazai közüzemi szolgáltatóknál Dr. Dőry Tibor egyetemi docens,   tanszékvezető (SZE), Dr. Farkas Szilveszter főiskolai tanár (BGE) Aktív doktorjelölt
Nick Gábor András Menedzsment problémák,   menedzseri döntések a negyedik ipari forradalomban Lux Gábor tudományos főmunkatárs   (MTA KRTK RKI) Aktív doktorjelölt
Országh Ákos Felsőfokú intézmény alapításának   hatásai a város és kistérség versenyképességére Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Passzív PhD hallgató
Patay Tünde A migrációpolitikák, valamint a   bevándorlási folyamatok és hatások összefüggéseinek regionális szemléletű   vizsgálata Dr. Hardi Tamás egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt
Páthy Ádám Határmenti térségek együttélési   viszonyai, kisebbségek és regionális együttműködés Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív doktorjelölt
Pesti István Logisztikai folyamatok   elektronikus megoldásai Prof. Dr. Szegedi Zoltán   egyetemi tanár (SZE) Aktív PhD hallgató
Pongrácz Ferenc Okos városok és innováció Dr. Lados Mihály egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt
Poreisz Veronika Telephelyelméletek, térbeli   modellek kiskereskedelmi alkalmazhatósága Dr. habil. Dusek Tamás egyetemi   tanár, tanszékvezető (SZE) Aktív doktorjelölt
Printz-Markó Erzsébet Innováció a Nyugat-Dunántúl   egészségturizmusában Dr. Darabos Ferenc egyetemi   docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Rácz Irma A tudásmenedzsment és az   igényalapú tehetségmenedzsment kapcsolódása a gyakorlatban Prof. Dr. Bencsik Andrea   egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Ricz András A határon átívelő programok   hatásai Vajdaság területi fejlődésére Dr. habil. Nagy Imre PhD,   egyetemi docens (Újvidéki Egyetem) Aktív doktorjelölt
Rokolya Balázs János Vállalkozások indulásának és   vállalatok működésének segítése helyi, térségi adottságokra építve és ott   lehetőséget teremtve; különböző vállalatfejlesztési térségi modellek   vizsgálatán keresztül  Prof. Dr. Rechnitzer János   egyetemi tanár, Iskolavezető Aktív PhD hallgató
Simon Szabolcs A Duna menti térség fenntartható   területfejlesztése Dr. Rechnitzer János egyetemi   tanár, Iskolavezető (SZE), Dr. Bulla Miklós egyetemi docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Soóki-Tóth Gábor Csaba Magánberuházások negatív   hatásainak kompenzációja és a közösségi kötelezettségvállalás méltányos   mértéke Dr. Lados Mihály egyetemi docens   (SZE) Aktív PhD hallgató
Spaller Endre Innovációs politikák a Visegrádi   országokban Dr. Dőry Tibor egyetemi docens,   tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató (EF)
Szabóné Kollár Katalin A technológia transzfer és a   regionális gazdaságfejlesztés összefüggései Dr. Lados Mihály egyetemi docens   (SZE) Abszolvált 2013.06.20.
Szemerédi Eszter A győri térség vállalatainak CSR   tevékenysége Dr. Szigeti Cecília egyetemi   docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szennay Áron A fenntarthatóság   mobilitásmenedzsmentben való érvényesítésének lehetőségei Kelet-Közép   Európában  Dr. Szigeti Cecília egyetemi   docens, tanszékvezető (SZE) Aktív PhD hallgató
Szujó Krisztina Julianna Munkavállalók új   családmodellből, a vállalatok vezetőinek szempontjából Dr. Papp Ilona egyetemi docens,   dékán (SZE) Aktív PhD hallgató
Takács Andrea Egy lépéssel a  változások sikere előtt Prof. Dr. Bencsik Andrea   egyetemi tanár Aktív doktorjelölt
Takács Tímea A közszolgáltatások   szervezésének elmélete és technikái az Új-wéber-i állam felé vezető úton Somlyódyné Dr. habil. Pfeil Edit   egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Tóth Marcell László Fenntartható fejlődés vizsgálata   települések esetében Dr. Lados Mihály egyetemi docens   (SZE) Aktív PhD hallgató
Tóth Tamás A támogatási rendszerek   regionális összehangolásának lehetőségei a megújuló energiatermelésben Dr. Lados Mihály egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt (EF)
Trunkos Ildikó Az időskorú népesség képzésének,   oktatásának helyi, regionális feltételrendszerei és esélyei Prof. Dr. Bencsik Andrea   egyetemi tanár Abszolvált 2013.06.20.
Uszkai Andrea A gazdasági integráció szintjei   a CENTROPE térségben Dr. Hardi Tamás egyetemi docens   (SZE) Aktív doktorjelölt
Vaszari Tamás András Oroszország geogazdasági és geopolitikai dilemmái a XXI. század elején, valamint ezek történelmi előzményei Dr. Grúber Károly egyetemi   docens (SZE) Aktív doktorjelölt
Vecsey Erika A Győri kistérség fejlődése és a   társadalom részvétele Dr. Reisinger Adrienn egyetemi   docens, dékánhelyettes (SZE), Dr. Hardi Tamás egyetemi docens (SZE) Aktív PhD hallgató
Vinkóczi Tamás A háztartások megtakarításai Dr. Kovács Gábor egyetemi   docens, dékánhelyettes (SZE) Aktív PhD hallgató
Vitéz Éva Az alma mater felé irányuló   tudásátadási hajlandóság vizsgálata vállalkozással rendelkező, vagy   vállalatnál dolgozó alumnusok körében  Dr. Dőry Tibor egyetemi docens,   tanszékvezető (SZE), Dr. Tamándl László egyetemi adjunktus (SZE) Passzív PhD hallgató
Vörös Tünde Sportberuházások   társadalmi-gazdasági értékelése – A költség-haszon elemzésben rejlő   lehetőségek Dr. Koppány Krisztián egyetemi   docens, dékánhelyettes (SZE) Aktív doktorjelölt

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. ÚT210.
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu

SzEEDSM Doctoral Program

Eseménynaptár

Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00