Egyéni felkészítés és egyéni felkészülő

Működési Szabályzat 11. §

Az egyéni felkészítés és egyéni felkészülés

 

(1)    Egyéni felkészítés azt jelenti, hogy a doktorandusz nem szervezetten, hanem egyéni tanterv alapján vesz részt a doktori képzésben, a 180 kredit pontba foglalt abszolutóriumi követelmények teljesítésére.

a)      Ezen képzési forma csak azokra vonatkozhat, akik érdemlegesen bizonyítják (publikációkkal, kutatásokban és oktatásban több éves részvétellel) a jelentkezés során, hogy a doktori iskola kutatási területeiben már kellő szakmai, tudományos jártassággal rendelkeznek.

b)      Szakterületenként (regionális tudomány, gazdaságtudomány) kell megvizsgálni a felveendő tantárgyakat, illetve a képzés alapelveihez kötődő tantárgyakat, ez alapján egyéni képzési tervet kell készíteni a témavezetőnek. Ebben meg kell határozni a tantárgyi mentességet is. A képzés megkezdésekor meg kell állapítani az egyéni képzésben résztvevő addigi publikációs és az addigi kutatási teljesítményének kredit értékét. Egyéni felkészítésben részesülő képzési, kutatási és publikációs tervét a doktori iskola tudományági doktori tanácsa hagyja jóvá a képzés megkezdésének első félévében.

c)      A képzés időtartama maximum három év. 

 

(2)    Egyéni felkészülő nem vesz rész doktori képzésben, fokozatszerzési eljárást csak akkor indíthat, ha

a)      mesterfokozatot szerzett, a szigorlat és a nyilvános védés kivételével teljesítette a NFtv. 53. §(5) követelményét.

b)      Ennek teljesülése érdekében a jelentkező munkásságát a doktori iskola tudományági doktori tanácsa két tagja habitus vizsgálat alá veszi. Ebben az írásbeli véleményben ki kell térni az eddigi tudományos teljesítményre (publikációk, szakmai program, tudományterületen való jelenlét), valamint arra, hogy a benyújtott doktori értekezés miként illeszkedik a doktori iskola kutatási irányaihoz. Javaslatot kell tenni az esetleges témavezető személyére.

c)      A doktori iskola tudományági doktori tanácsa határoz a jelentkezés befogadásáról, a fokozatszerzési eljárás lefolytatásáról, amit a jelentkezés elfogadásától számítva két éven belül be kell fejezni.

 

SzEEDS - ENGLISH PAGE

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. július 23. - 2017. július 30.
Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2017. augusztus 23. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:00